144-1

Omgevingsvisie: minder regels en iedereen praat mee!

144-1

De VVD gaat graag met de nieuwe omgevingsvisie aan de slag. Meer ruimte voor lokaal maatwerk, flexibel omgaan met initiatieven en minder regels voor burgers en ondernemers. Vanaf 2018 worden 26 wetten over het ruimtelijk beleid gereduceerd tot één omgevingswet. Ook de wachttijd voor vergunningen wordt teruggebracht van 26 weken naar 8 weken. Van de provincie wordt verwacht hiervoor een omgevingsvisie te ontwikkelen en heeft daarom een startnotitie opgesteld.

In deze startnotitie wordt voorgesteld om middels een combimodel te starten met het proces dat moet leiden tot een omgevingsvisie. De VVD onderstreept deze werkwijze. Voor de VVD is het wel van belang dat dan ook iedereen mee praat. Om dit te waarborgen heeft de VVD de gedeputeerde gevraagd om de Staten op de hoogte te stellen wie er worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces. De gedeputeerde zegde toe de Staten daarover te informeren.

De VVD is groot voorstander van de nieuwe omgevingswet. Er zal in de toekomst maar één overheid bezig zijn met een aanvraag van een burger of ondernemer. De processen over omgeving zullen in de toekomst dan ook anders verlopen. Belanghebbenden zullen vooral met elkaar in gesprek gaan en het eens met elkaar worden zonder compleet dichtgetimmerde regels vooraf. “Dat levert niet alleen tijdwinst en begrip op, maar zorgt ook voor maatwerk op lokaal niveau”, aldus VVD Statenlid Durk Pool.

Publicatiedatum: 25 maart 2016