Omrop Fryslan heeft specifieke taak in stimuleren Friese taal

De VVD vindt dat Omrop Fryslân naast de gangbare rol die een regionale omroep speelt, ook een specifieke taak heeft in het stimuleren van de Friese taal.

Een amendement van de PvdA en de FNP kon de VVD tijdens de begrotingsbehandeling niet steunen omdat de extra middelen die aan de Omrop werden toegekend aangewend zouden moeten worden voor grote evenementen in aanloop naar Ljouwert Kulturele Haadsted 2018 (KH2018). Maar de concrete invulling en financiering van plannen en projecten in het kader van KH2018 komen in Provinciale Staten nog aan de orde. Het nu al reserveren van middelen loopt hierop vooruit.

Bovendien houdt het ingediende amendement in dat deze extra middelen die vrij komen te vallen omdat de korting vanuit het Rijk pas in 2016 ingaat nu alleen voor KH2018 kunnen worden ingezet. De VVD zou deze middelen breder willen inzetten als autonome bijdrage voor Omrop Fryslân voor Friese taal en cultuur.

Publicatiedatum: 8 november 2013