Omstreden windmolenpark voorlopig in ijskast geplaatst

De VVD is blij dat er voorlopig geen windmolens worden geplaatst bij Metslawier, Garyp, Kollum, Gerkesklooster en langs de A32 in Boarnsterhim. Het omstreden windmolenpark E10 is afgelopen dinsdagavond voor minstens een jaar in de ijskast geplaatst door de Tweede Kamer.

Steeds vaker proberen initiatiefnemers van windmolenparken, veelal boeren en privé-investeerders, provincie en gemeente te omzeilen door hun plannen te bundelen. Doordat de plannen worden gebundeld wordt de omvang van de parken meer dan 100 megawat. Deze enorme parken vallen dan onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) en niet meer onder de besluitvorming van de gemeente of provincie.

René Leegte, VVD Tweede Kamerlid, heeft minister Verhagen gevraagd om de RCR "on hold" te zetten voor aanvragen die buiten provinciale zoekgebieden vallen. De minister heeft toegezegd dit te doen. De minister erkent ook dat de regeling van het Rijk niet bedoeld is voor dergelijke acties.

VVD Fryslân is geen voorstander van windmolens omdat het rendement beperkt is en ze voornamelijk draaien op subsidie.

 

Media:

Leeuwarder Courant: "Kamer vertraagd windmolenpark E10"

Publicatiedatum: 21 juni 2012