Ook VVD Tweede Kamer stelt vragen over de vaargeul naar Lauwersoog (Westgat)

Schriftelijke vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de berichten “Werkgroep: “Haven Lauwersoog is gedoemd te verdwijnen” en “Haven Lauwerseach ferdwynt as polityk neat docht”
 
1. Kent u de berichten “Werkgroep: “Haven Lauwersoog is gedoemd te verdwijnen” van RTV Noord (d.d. 10 oktober 2015) en “Haven Lauwerseach ferdwynt as polityk neat docht” van Omrop Fryslân (d.d. 9 oktober 2015)? Wat vindt de minister van deze berichten?
 
2. Wat is de exacte situatie met betrekking tot de vaargeul naar Lauwersoog (het Westgat)? Welke problemen zijn daar op dit moment? Welke afspraken liggen er met betrekking tot het op peil houden van de vaargeul naar Lauwersoog?
 
3. Welke gevolgen heeft de verzanding van het Westgat voor Lauwersoog, met name voor de economie en economische sectoren zoals visserij en  toerisme? Klopt het dat de omzet van de haven van Lauwersoog, de visafslag en andere gelieerde bedrijven is gedaald als gevolg van de slechte bereikbaarheid?
 
4. Wat zijn mogelijke oplossingen voor de problemen met betrekking tot de vaargeul en welke overheden of andere partijen zijn hierbij betrokken en waar liggen de verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot het onderhoud en op diepte houden van de vaargeul? Wanneer kan daarover meer duidelijkheid zijn?
 
5. Klopt het dat er een onderzoek plaats vindt door de gemeente De Marne, Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL), provincie Groningen en Rijkswaterstaat? Waar richt dat onderzoek zich op? Wanneer is dat onderzoek klaar? En hoe wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd?
 
Publicatiedatum: 16 oktober 2015