d40957e61415fa310df1469a5d746975

Opinie: Cultuur fan Fryslân in haar hemd.

d40957e61415fa310df1469a5d746975

Het Ferhaal fan Fryslan kent een ‘rijke’ en diverse cultuur. Een grote rijkdom, maar meestal moeilijk in geld uit te drukken. De vraag is vaak: doen we het goed? Of doen we het slechts goed genoeg? Een samenspel van visie, ambitie en het streven naar maximale kwaliteit.  Historie, aard en schaal spelen hierbij ook een belangrijke rol in het Ferhaal fan Fryslân. Maar wat is het Ferhaal fan Fryslân nu precies? Volgens de VVD is dat niet iets wat een externe commissie alleen bepaald door het verdelen van het Fryske cultuurgeld, zij geeft een advies. Nu lijkt het gekozen vernieuwend proces en dan met name de uitvoering daarvan tot het omvallen van een groot deel van de Fryske culturele basisinfrastructuur als gevolg.  Als Fryslân staan we dan, met Leeuwarden-Fryslân 2018 in het achterhoofd, behoorlijk in ons hemd.

De gedeputeerde voor cultuur heeft de opdracht gekregen om een commissie samen te stellen met een gevarieerde achtergrond en opbouw. Verdeling van cultuurgelden zorgt namelijk al jarenlang voor onrust. Plat gezegd gaf de oude vorm onvoldoende mogelijkheden voor nieuwe toetreders en innovatieve impulsen.  Een keer afstappen van het eerste Fryske gebod “It is sa ’t it is en moat benammen sa bliuwe” is helemaal zo gek nog niet.

Maar je kunt dat ook overdrijven. Gezien alle onrust is het legitiem om de gedeputeerde te vragen met welke opdracht en criteria zij de commissie niet alleen op pad maar zeker ook gestuurd heeft. Laat het duidelijk zijn: de commissie komt met een zwaarwegend advies, mandaat ligt bij het college om uitvoering te geven, maar het budgetrecht en controle ligt bij de Staten.

Met in de achteruitkijkspiegel LF 2018 en onze rijke opgebouwde historie verwachten wij dat het college zich, onder de bezielende leiding van de gedeputeerde Cultuur, maximaal inzet voor het culturele veld, zowel provinciaal als landelijk. Om in plaats van appels met peren, appels met appels te vergelijken. Op die manier geef je vorm aan Cultuur voor heel Fryslân.

Wij vinden het nog altijd onbegrijpelijk dat er zo weinig rijksgeld voor de Basis Infrastructuur (BIS) naar onze Provincie komt. Ontbreekt het de provincie Fryslân dan 2 jaar na LF2018 zelf aan visie, ambitie en kwaliteit om het Ferhaal fan Fryslân ook bij nationale fondsen en landelijke overheid goed voor het voetlicht te brengen?

Het tot stand komen van het advies door de commissie wordt door veel organisaties gezien als willekeurig en onvoldoende gemotiveerd. Velen voelen zich niet gehoord in hun argumenten. Het 1 op 1 overnemen van het advies door het college maakt dat men het besluit als onzorgvuldig ervaart. Het water staat diverse culturele instellingen in Fryslân aan de lippen. Het wordt tijd dat het college onder leiding van de gedeputeerde cultuur duidelijk maakt dat ze staat voor de culturele sector in Fryslân.

We moeten voorkomen dat het Ferhaal van Fryslân een voetnoot wordt in onze provinciale geschiedenis. College en Staten moeten verantwoordelijkheid nemen voor een sector die kraakt in al haar voegen.

Esther de Vrij
Woordvoerder cultuur, VVD Provinciale Staten

Publicatiedatum: 25 september 2020