IMG_3561

Opinie: De Randstad lijdt aan tunnelvisie

IMG_3561

In plaats van een tunnel tussen Amsterdam en Almere te plannen zou Nederland beter de Lelylijn kunnen aanleggen. Goed voor de Randstad, goed voor het Noorden.

Bouwstop Amsterdam eist zijn tol (DVHN, 19/2). Het leidt tot
te weinig kantoren in Amsterdam. Bedrijven kiezen noodgedwongen voor
Rotterdam of Utrecht. Alsof Nederland hieraan kapot zou gaan… Je kunt
ook blij zijn, dat ze niet voor Duitsland of België kiezen.

Als je
Nederland als ‘stadstaat’ bekijkt, wat ons land feitelijk is, heeft men
problemen met het uitwijken naar de ‘wijken’ Rotterdam
(Amsterdam-Havenstad) of Utrecht (Amsterdam-Domstad).

Tunnel

De
komende decennia moeten er 900.000 huizen bijgebouwd worden. Rob Jetten
(D66) vindt daarom dat Almere Pampus een prachtige plek aan het IJ-meer
is, met zicht op Amsterdam. Goed voor 25.000 woningen, om de woningnood
van Amsterdam te lenigen. Jetten is blij met de polders van Flevoland
en wil graag een tunnel aanleggen om de stad Almere beter te ontsluiten.
Hij bedoelt natuurlijk om Amsterdam beter te ontsluiten.

Die tunnel kost geld. Zo’n 3,2 miljard volgens de nieuwste berekeningen. „Maar,” zegt Jetten op 19 februari op OVPro.nl en bij Op1, „de kost gaat voor de baat. Het is tijd om echt te investeren in de toekomst.”

Een
tunnel is een uitstekend plan. Maar niet voor 25.000 huizen in Almere
Pampus. Ook niet voor 200.000+ inwoners van Almere. Dat lijkt mij de
verkeerde tunnelvisie, slechts van Randstedelijk ingestelde mensen.

Zo’n tunnel leg je aan voor heel Noordoost-Nederland. Dat vergt een veel groter plan.

Lelylijn

Dit
grote plan bestaat al. Dit plan heet de Lelylijn. Flevoland, Drenthe,
Groningen en Friesland slaan gezamenlijk al geruime tijd op de trom in
Den Haag (Amsterdam-Hofstad) over een plan waarbij niet alleen Almere
wordt ontsloten, maar half Nederland, waarbij alles boven de lijn
Almere-Enschede een betere toegang van en naar de Randstad krijgt.

Het
Noordoosten als óplossing voor de woningnood en het fileprobleem (A1,
A6) in de Randstad. Betaalbare woningen binnen 1 uur van
Amsterdam-Centraal. Hoeveel auto’s via Muiden zou dat schelen in de
ochtend- en avondspits? En 10 procent minder auto’s, is mij verteld,
schijnt het fileprobleem op te lossen.

De OV-flessenhals bij
Zwolle wordt enorm ontlast. Ook is er minder spitsdruk op stations als
Amersfoort en Utrecht. Dat geeft Prorail en NS lucht in de totale
treindienstregeling. Hierdoor krijgen ook bestaande routes via Zwolle en
Utrecht naar het noorden en oosten (ook Berlijn, Duitsland) meer
ruimte.

Hamburg

Er ontstaan nieuwe goede
spoorroutes naar bijvoorbeeld Duitslands tweede stad, Hamburg (1,8
miljoen inwoners) en alles wat daar achter ligt. Verder worden plaatsen
als Emmeloord, Heerenveen en Drachten verbonden met Lelystad en
Groningen middels een spoor.

In Flevoland, Friesland en Groningen
hebben alle aanliggende gemeentelijke en provinciale overheden zich
hiervoor inmiddels positief opgesteld middels moties, die vaak (bijna)
raads- of Statenbreed werden aangenomen.

Dat geld is er wel. Het
kan van het geld van het investeringsfonds van 50 miljard van de
ministers Erik Wiebes (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA). Het gaat om
investeren in een derde deel van Nederland en de bevolking. Zoals Jetten
al zei in Op1. „Een treinrit van Groningen of Leeuwarden naar
Amsterdam is de laatste 100 jaar met 10 minuten verkort… Nog steeds
bijna tweeënhalf uur…”. We zijn 2020! Dat kan in een uur.

Ik gun de Randstad dé oplossing voor haar problemen. De Lelylijn.

Noordoost-Nederland is niet hun probleem. Het is hun oplossing. En ook de onze!

Durk Pool uit Harkema is Statenlid en vicevoorzitter van VVD Friesland (Amsterdam-Lake District)

Publicatiedatum: 25 februari 2020