Opinie: Nog een paar nachtjes slapen voor LF2018

Vanochtend stond het onderstaande Opiniestuk van VVD Fractievoorzitter Avine Fokkens in het Friesch Dagblad

'Komend jaar is Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Belangrijk is dat na dit culturele feestjaar economie, onderwijs, werkgelegenheid en sociale samenhang en participatie wordt versterkt. Daar moet nú stevig over worden nagedacht door politiek en bedrijfsleven.'

Zodra het november is, worden mijn kinderen altijd onrustig. ,,Hoeveel nachtjes duurt het nog tot het Sint Maarten is, mama?” ,,Hoeveel nachtjes duurt het nog tot het pakjesavond is?” ,,Hoeveel nachtjes duurt het nog tot het Kerst is?” ,,Hoeveel nachtjes duurt het nog tot het oudjaarsavond is?” En dan is het januari en keert de rust weer terug. Maar niet in januari 2018. Want dan hebben we het begin van een mooi cultureel jaar; een jaar vol evenementen, waarbij we als Fryslân en Leeuwarden de kans krijgen om onszelf goed op de (internationale) kaart te zetten.

We hebben altijd gezegd dat Culturele Hoofdstad niet een duur elitair feestje van slechts een jaar mag worden. Het moet de provincie iets opleveren; ook op langere termijn. Het geld dat we aan de voorkant investeren, moet zich aan de achterkant dubbel en dwars terugverdienen. Op verschillende terreinen wel te verstaan en niet alleen financieel.

Dat cultuur in het kader van Culturele Hoofdstad als katalysator wordt gebruikt om domeinen als economie, onderwijs, werkgelegenheid en sociale samenhang en participatie te versterken is mooi. Deze domeinen blijven de komende jaren leidende thema’s in Fryslân; deels via de provincie en deels via de gemeenten. Maar als we willen dat dit beklijft, dan zal de politiek in dat kader keuzes moeten durven maken. De zogenoemde Legacy - ook wel Agenda 2028 genoemd - zal dan ook in samenwerking met de politiek vastgesteld moeten worden. Maar ook de markt, reeds bestaande maatschappelijke instanties, de ondernemers en de consument staan wat dat betreft aan de lat.

Vooruitlopend op de discussie hierover: wat ons betreft zal het hierbij om keuzes moeten gaan die Fryslân naar een hoger niveau tillen. Een provincie waarin het op het gebied van wonen, werken, recreëren en studeren meer dan goed vertoeven is. Een provincie die goed bereikbaar is en waar een aantrekkelijk vestigingsbeleid heerst. Maar ook een provincie waar de cultuurliefhebber aan zijn trekken komt.

Want waar cultuur is, is reuring en waar reuring is, is economische activiteit. De tentoonstelling Alma Tadema in het Fries Museum is daar een mooi voorbeeld van. Het gros van de 158.000 bezoekers kwam van buiten de provincie en besteedde gemiddeld 71,00 euro per persoon en zorgde zo voor een kapitaalinjectie van ruim 11,2 miljoen euro in de lokale en regionale economie.

We willen dat Culturele Hoofdstad hier net zo’n succes wordt als bijvoorbeeld in Liverpool, de stad die in 2008 Culturele Hoofdstad was. Liverpool was voor 2008 een grauwe industriestad met een hoge werkloosheid en veel problemen. Nu heeft het een prachtige binnenstad die ook nog eens is veranderd in een heuse studentenstad, waardoor er meer leven in de stad is gekomen. De universiteiten hebben daar in 2008 flink aan bijgedragen. Daarnaast is het gevoel van eigenwaarde van de inwoners van Liverpool enorm gegroeid met alle positieve gevolgen van dien. Liverpool heeft dit onder andere gerealiseerd door ook ná 2008 door te gaan met ‘het zijn van Culturele Hoofdstad’. In dat kader is het mooi dat Culturele Hoofdstad volgend jaar wordt afgesloten met een re-opening, waarbij de zogenoemde legacy wordt overhandigd aan de organisaties die er zijn en er vervolgens verder mee moeten. Nog ‘een paar’ nachtjes slapen en dan is het zover!

Avine Fokkens-Kelder is fractievoorzitter
van de VVD in Provinciale Staten van Fryslân

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

Publicatiedatum: 6 november 2017