Opinie: Wolf in schaapskleren

Het is nu zeker, de wolf is terug in Friesland. Het DNA-materiaal dat is aangetroffen op de aangevreten schapen heeft hierover uitsluitsel gegeven. Zeven dode schapen in slechts één maand. Volgens de Leeuwarder Courant ,,het welkomstmaal van de wolf in Fryslân”.

De vraag of wij ons met de intrede van deze wilde dieren in onze provincie zorgen moeten maken over de veiligheid en het welzijn van vee zoals lammetjes die buiten lopen, hoeft daarmee niet meer gesteld te worden. Ze zijn kansloos. In Duitsland worden al regelmatig veulens en kalveren op- of aangevreten door de wolf. Nederland is veel dichter bevolkt dan Duitsland, waarmee de kans op ontmoetingen van mens en dier groter is.

Moeten wij ons ook zorgen maken over de veiligheid van mensen en dan met name kinderen? Volgens Wolven in Nederland, een club die wolven welgezind is, niet. Volgens hun bewering is een stilstaand schaap veel makkelijker te pakken. Waar de club het idee vandaan haalt dat een schaap blijft staan als er een wolf in de buurt zou zijn, is mij een raadsel. Ik heb nog nooit het voorrecht gehad om met een wolf te wandelen maar wel met iets wat er veel op lijkt; een Duitse herder genaamd Diesel. Eén ding is zeker. Zodra schapen Diesel zien, doen ze maar één ding en dat is vluchten.

Nu deze bewering van het stilstaande schaap als sitting duck geen stand houdt, is het ook maar zeer de vraag of de wolf inderdaad niet op mensenvlees uit is. Kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, kennen wilde dieren alleen uit de dierentuin of van de tv. Natuurlijke reacties als bang zijn of vluchten hebben zij (gelukkig!) niet hoeven leren. Waartoe naïeve ideeën ten aanzien van wilde dieren kunnen leiden, hebben we kunnen zien in de Beekse Bergen.

Een oplossing om het vee te beschermen tegen de wolf zou volgens wolvenliefhebbers in Nederland, maar ook volgens de verantwoordelijke EU-commissaris, het plaatsen van hekken en afrasteringen zijn. Los van het feit dat een wolf waarschijnlijk makkelijk 2,5 meter hoger springt dan een graasdier, doet mij het idee van wild in combinatie met hekken denken aan een van de meest catastrofaal mislukte natuurprojecten in Nederland: de Oostvaardersplassen. Het beeld van de uitgehongerde grote grazers, opgesloten achter hoge hekken, staat menigeen op het netvlies gegrift. Het heeft een ongekend drama ten aanzien van dierwelzijn opgeleverd waar zelfs in het buitenland schande van werd gesproken. En terecht. Laten we hopen dat ervaringen met wild uit het verleden, wijsheid voor de toekomst opleveren.

Publicatiedatum: 24 mei 2018