Koeien-in-de-Wei-6207872789_3eb58c2e09_k

PBL: kabinetsplannen uitkopen boeren 'onrealistisch'

Koeien-in-de-Wei-6207872789_3eb58c2e09_k

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) noemt in een kritisch rapport de plannen van het kabinet om met miljarden Euro’s de boeren uit te kopen 'onrealistisch'.

Op basis van een analyse van 25 jaar beëindigingsregelingen concludeert het PBL in het rapport Beëindigen van veehouderijen – lessen uit 25 jaar beëindigingsregelingen dat volledige besteding van het budget in de periode tot 2030 nauwelijks voorstelbaar is. 

Het kabinet trekt 7,4 miljard euro uit voor het uitkopen van veehouders, maar het is volgens het PBL ‘nauwelijks voorstelbaar’ dat de veestapel op die manier met tientallen procenten krimpt. De verwachtingen noemt het Planbureau “onrealistisch hooggespannen'. 

Waarschijnlijk willen minder boeren stoppen dan gehoopt en de procedures rond gedwongen uitkopen duren jaren. "De hoge verwachtingen over het beëindigen van veehouderijen lijken niet gestoeld op een systematisch inzicht in de effecten van beëindigingsregelingen", schrijft het PBL.

De kritiek die het planbureau levert, sluit aan op het opinieartikel “Waarom 25 miljard euro het stikstofprobleem niet oplost” dat VVD-Statenlid Marten Dijkstra in april dit jaar schreef. Dijkstra maakte zich zorgen dat het kabinet straks van miljarden besteed heeft, maar het stikstofprobleem nog steeds bestaat.

Publicatiedatum: 3 oktober 2022