Provinciale bijdrage voor Culturele Hoofdstad is niet uit te leggen

Op 3 april 2012 heeft de Stichting Kulturele Haadsted 2018 het projectplan gepresenteerd voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In december 2011 heeft de VVD Fryslan aangegeven niets te zien in het project Culturele Hoofdstad op deze manier. Afspraken werden niet nagekomen. En essentiële onderdelen als visie, organisatie en budget ontbraken.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het budget na 2014 (tot 2019) liggen tussen de € 40 en € 78 miljoen. Overheden zullen daarvan € 31 tot € 57 miljoen moeten bijdragen. De provincie zal € 11 tot € 17 miljoen moeten bijdragen, plus nog een deel cofinanciering van de begrote SNN-bijdrage.

De provincie moet verder totaal (incl. de kosten tot nu toe) ook nog eens zo’n € 4,4 miljoen uitgeven tot 2014. De VVD Fryslân vindt dat je nu duidelijkheid moet geven of je bereid bent om uiteindelijk deze budgetten ook bereid bent in te zetten. Het antwoord daarop van de VVD Fryslân is “nee”.

VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries: “In de huidige economische tijd is het niet uit te leggen dat er dit soort bedragen worden uitgetrokken voor een project als Culturele Hoofdstad. Zeker ook omdat de provincie fors moet bezuinigen de komende tijd (€ 14,5 miljoen).”

Natuurlijk levert het binnenhalen van de status van culturele hoofdstad ook wat op. Maar dat weegt voor de VVD Fryslân niet op tegen de investeringen die gedaan moeten worden. Er zal weliswaar vast een multiplier-effect zijn, maar dit is niet structureel.

De VVD Fryslân is van mening dat de reeds in de provinciale begroting geraamde bedragen voor culturele hoofdstad 2018 voor 2012 en 2013, beschikbaar moeten blijven voor investeringen in de cultuur.

 

Publicatiedatum: 5 april 2012