Provincie moet streven naar meer klantvriendelijke en regelarme organisatie

Minder beleid en regels, een zeer liberaal streven waar de VVD zich al vaak hard voor maakte. Afgelopen woensdag stond een voorstel omtrent dit streven op de agenda van Provinciale Staten. De Statenfractie van de VVD is uiteraard een voorstander minder regels en beleid. “Regels zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te behalen”, aldus VVD Statenlid Leo Pieter Stoel.

In het voorstel van het college werden aan de Staten verschillende aanpakken om te komen tot minder regels en beleid voorgelegd. In aanpak 1 stond het schrappen van regels centraal en aanpak 2 behelst meer een fundamentele aanpak van het beleid waardoor minder regels zullen ontstaan. De VVD heeft betoogd dat aanpak 1 en 2 niet zonder elkaar kunnen worden uitgevoerd en maakte de metafoor met een zinkend schip: alleen hozen heeft geen zin, je moet ook het lek dichten en visa versa. Kortom zowel de fundamentele aanpak als het kappen in het bestaande regelwoud is noodzakelijk. Om dit te bewerkstelligen diende de VVD een amendement in dat mede werd ingediend door de ChristenUnie, D66 en FFP. Het werd door de meerderheid in de Staten aangenomen.

Daarnaast heeft de VVD een motie ingediend over de klantvriendelijkheid van de provinciale organisatie. De laatste jaren heeft de provincie al veel geïnvesteerd in klantvriendelijkheid en dit zie je ook terugkomen in de stijgende rapportcijfers die de provincie op klanttevredenheid hierover krijgt. Toch ontvangen we nog veel signalen van initiatiefnemers, burgers en ondernemers die vastlopen in een afhoudende houding van de Provinciale Organisatie. Hierbij worden regels gebruikt als argument, zonder mee te denken hoe de provincie binnen de regels wel kan helpen, zonder duidelijkheid te geven over de criteria waarop een initiatief wordt beoordeeld en door wie op welk moment wordt besloten. De VVD vindt het van groot belang dat de klantvriendelijkheid voor de samenleving verder verbeterd wordt. Met het CDA samen is daar een motie voor ingediend, die ook op grote meerderheid kon rekenen.

Tot slot heeft de VVD nog aandacht gevraagd middels een motie voor de uitvoeringskosten van provinciale voorstellen. Deze zijn nu vaak niet inzichtelijk waardoor sommige regelingen in uitvoering zo duur zijn dat de kosten en baten niet in verhouding zijn. Gedeputeerde de Rouwe zegde hierop toe, dit waar mogelijk, in de toekomst inzichtelijk te maken zodat de Staten een goede afweging kunnen maken.

Publicatiedatum: 25 januari 2018