Avine1-1

Raad Tytsjerksteradiel beveelt Jeroen Gebben (VVD) aan als nieuwe burgemeester van de gemeente

Avine1-1

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel beveelt de heer Jeroen Gebben uit Barendrecht aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op dinsdag 20 december 2016 heeft de gemeenteraad dit unaniem vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

De heer Gebben is geboren in Groningen en getogen in Buitenpost. Hij is 45 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. Jeroen Gebben is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, een scholengroep voor VMBO en MBO met vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland. Na de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft hij onder andere gewerkt als beleidsadviseur van de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en als projectleider regionale veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond. Van 2006 tot 2010 was Gebben gemeenteraadslid in Barendrecht. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder en locoburgemeester in dezelfde gemeente.

Naast zijn voorzitterschap vervult Jeroen Gebben een aantal nevenfuncties zoals vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Kraamzorg de Waarden en lid van de Raad van Toezicht Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond.

Profiel nieuwe burgemeester
De gemeenteraad heeft het burgemeestersprofiel vastgesteld. Inwoners van Tytsjerksteradiel mochten in het voortraject over het profiel meedenken. 18 kandidaten hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature die ontstond toen burgemeester Ter Keurs op 1 september afscheid nam. Op basis van de profielschets is de commissie op zoek gegaan naar een verbindend boegbeeld met een scherp oog voor de bestuurlijke omgeving en een groot hart voor de mienskip. Een vertrouwenscommissie met vertegenwoordigers van alle zeven raadsfracties heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd. De commissie is bijgestaan door wethouder Geerling Schippers als adviseur en twee ondersteuners.

Van de geselecteerde kandidaten past de heer Gebben het best in de profielschets. Gebben is een verbinder en een teamspeler. De kanteling is hem op het lijf geschreven, hij kan mensen in eigen kracht zetten en is laagdrempelig. Hij wordt ervaren als een krachtig boegbeeld naar buiten. In hem ziet de raad een fijne combinatie van zakelijk en menselijk, boegbeeld en verbinder. Jeroen Gebben kent de regio en voelt zich er thuis. Daarmee past hij ook uitstekend in de mienskip.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in het eerste kwartaal van 2017 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Wilma Mansveld waarnemend burgemeester.

Publicatiedatum: 21 december 2016