rmo_logo-1

Regio doet bod aan Minister voor realisatie brede sluis Afsluitdijk

rmo_logo-1

De financiering van de bruggen en de sluis bij Kornwerderzand en de geulen op het IJsselmeer is rond. Gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) heeft het aanbod namens de regio verzonden aan Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Met dit aanbod is door de regio op een creatieve wijze invulling gegeven aan de motie van de Tweede Kamer. Het project kost 146 miljoen Euro. Hierbij vraagt de regio een bijdrage van 30 miljoen euro aan het Rijk.

De verbreding van de sluis is goed voor bedrijven rond het IJsselmeer en tot in het verre achterland. Door het vernieuwen van het complex ontstaan op termijn rond de 2500 nieuwe banen en krijgt de economie van de betrokken regio een boost. Bijkomend groot voordeel is dat de storingen van de bruggen bij Kornwerderzand tot het verleden gaan behoren.

Klaas Kielstra: “Met ons voorstel bundelen we de kracht van Rijkswaterstaat en de regio en ontzorgen wij de minister volledig. Daarnaast is het uniek dat het bedrijfsleven in zo grote mate bijdraagt. Dat zegt in mijn ogen genoeg over het belang van dit project.”

Door de Tweede Kamer is via moties, onder andere ingediend door VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser, al meermalen aangedrongen op een bijdrage uit Den Haag. Ook een brede coalitie van belangenorganisaties zoals VNO-NCW, FNV, EVO en Hiswa ondersteunt de plannen van de brede regio.

Fryslân en Rijkswaterstaat werken al jaren nauw samen om rijksprojecten tot uitvoering te brengen. Ook de sluis Kornwerderzand is een goed voorbeeld van een project waar nauwe samenwerking meerwaarde oplevert. Door de krachten van beide organisaties te bundelen is het mogelijk kansen te benutten. Hierdoor kunnen de kosten worden beperkt en kan de sluis binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd.

De scheepswerven en andere bedrijven rond het IJsselmeer dringen al langere tijd aan op de vernieuwing van de sluis. Zij zijn daardoor in staat om grotere en bredere schepen te bouwen en te ontvangen. Ook gaan door de vernieuwing goederenstromen toenemen en kunnen nieuwe shortsea-verbindingen worden ontwikkeld. Dit is goed voor de diverse havens in het IJsselmeergebied en het verdere achterland.

 

 

 

Publicatiedatum: 8 september 2016