Ruimte voor recreatief ondernemerschap

Fryslân is een sterk merk en als mooiste provincie van Nederland heeft Fryslân een grote aantrekkingskracht op toeristen. Recreatie en toerisme is dan ook een van de belangrijkste pijlers van de Friese economie. De VVD is trots op haar Friese toeristische trekpleisters als de Waddeneilanden, de Friese Meren en de 11-steden, maar vindt dat er ook nadrukkelijker aandacht moet komen voor de toeristische ontwikkelmogelijkheden van de rest van Fryslân zoals bijvoorbeeld de zand- en kleigronden in Noorden Zuidoost-Fryslân. In die gebieden zou toerisme een impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid.

Als toeristische provincie moeten we alert blijven op nieuwe trends en ontwikkelingen op toeristisch gebied. De sector is continue in beweging. Stilstand is achteruitgang. VVD Fryslân wil dan ook blijven investeren en innoveren in het toeristisch product. Vooral projecten waarbij de toeristische infrastructuur blijvend wordt versterkt kan rekenen op provinciale steun van VVD Fryslân. Hierbij moet worden gedacht aan de routenetwerken voor varen, fietsen, wandelen, ruiters en mountainbikers. Speciale zorg moet er blijven voor afstemming rond provincie overschrijdende netwerken. Daarnaast zullen investeringen voor cultuurtoerisme, cruisehaven Harlingen, economische ontwikkeling Polderhoofdkanaal (Turfroute) en sportvisserij extra aandacht vergen.

De VVD is voorstander van één organisatie die in Fryslân de brede regiomarketing verzorgt voor provincie, gemeenten, regio’s en ondernemers. Door bundeling van krachten en het creëren van organiserend vermogen kan er meer uit de marketingmogelijkheden worden gehaald.

De VVD vindt dat toeristische ondernemers uitgedaagd moeten worden om hun onderneming en hun product verder te ontwikkelen. Daarvoor biedt de VVD ondernemers de ruimte en de infrastructuur. Gastvrijheid en goed gastheerschap vindt de VVD belangrijk. Daar waar mogelijk kan de overheid samenwerking en organiserend vermogen stimuleren.

De investeringen in het Friese Merenproject hebben een positief effect op de watersportvoorzieningen in Fryslân. Toeristen en watersporters (met name jongeren) ontwikkelen zich in toenemende mate tot veeleisende consumenten. Jongeren willen onder andere meer spanning en adrenaline. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen staat de VVD open voor een pilot in het Tjeukemeer om de vraag van jongeren beter aan te sluiten op de watersportvoorzieningen. Het Tjeukemeer biedt volop kansen voor (innovatieve en duurzame) ontwikkeling en economische en toeristische spin-off. Bovendien biedt het Tjeukemeer de mogelijkheid om in het oog springende waterrecreatie bij één van de toegangspoorten tot Fryslân te promoten. De pilot moet ervoor zorgen dat jongeren ook in de toekomst voor Fryslân blijven kiezen. Daarnaast moet er een actieplan komen om de vele kleine (jacht) havens aantrekkelijker te maken als recreatieve hotspots.

Publicatiedatum: 16 maart 2015