Samen. Sterker. Doen. | Verkiezingsprogramma 2019-2023

Heel lang heerste in Europa de overtuiging dat er geen volk bestond met zo’n groot vrijheidsbesef als dat van de Friezen. Sinds 1498 geldt de Friese vrijheid. Net als Fryslân, heeft ook de VVD een traditie met vrijheid. Het vrijheidsbesef is voor onze partij een vertrekpunt.

Wij hebben behoefte aan een ‘nieuwe’ Friese vrijheid. Maar hoe ziet die eruit? Als je het ons vraagt, begint die vrijheid bij de inwoners. Bij de inwoners van de provincie. Dáár zit de kracht van Fryslân.

Samen. Sterker. Doen.

1. De mens centraal
2. Fryslân: steeds beter bereikbaar en energiebewust 3. Een levendige provincie
4. Fryslân: een rijke provincie

Lees hier het volledige VVD verkiezingsprogramma 2019-2023

Publicatiedatum: 30 januari 2019