Schriftelijke vragen over advertentie windenergie

In de LC van 2 december 2014 staat een pagina grote advertentie van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. De strekking van deze advertentie is dat wind op land de beste keuze zou zijn voor Fryslân. De VVD is verbaasd over deze dure advertentie van organisaties wier opdracht rond het Friese windbeleid via FFDW is afgerond in een rapport en een advies. FFDW werd gesubsidieerd door de provincie.

De VVD wil over deze actie na afronding van het FFDW rapport en de financiering van deze actie duidelijkheid hebben en stelt hierover de volgende vragen:

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
 

Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Heeft het college kennis genomen van deze pagina grote advertentie in de LC van 2 december 2014?
  2. Valt deze media-uiting onder de opdracht die bovengenoemde organisaties gekregen hebben van de provincie in het kader van FFDW en wanneer is deze opdracht afgerond in tijd?
  3. Wat vindt het college van deze advertentie qua inhoud, opzet en timing?
  4. Is deze advertentie betaald uit het subsidiebudget dat deze organisaties kregen van Provincie Fryslân? Zo ja, vindt het college dat deze advertentie daaruit betaald mag worden?

 

Indiener(s) VVD – Sylvia Hosman

 

Datum 02 december 2014

 

Publicatiedatum: 2 december 2014