Mondelinge vragen over in-en uitgang parkeergarage Oosterstraat

Vanuit de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden is gevraagd of de in- en uitgang van de parkeergarage Oosterstraat naar het Nieuwstraatjeals reguliere in- en uitgang afgesloten kan worden. Zij voeren daartoe aan dat dat destijds bij de aanleg van de garage de in- en uitgang in de Nieuwe Oosterstraat is aangelegd om daar de traffic te vergroten, waar ondernemers voordeel van kunnen hebben. Ze zien nu echter dat door de 'achterdeur' het versterkende effect van de garage minder is dan waarop iedereen had gehoopt en die bij de aanleg ook aan ondernemers in het vooruitzicht is gesteld.

Vragen 1. Is GS bekend met de signalen van de ondernemers?
Vragen 2. Heeft de Provincie actie ondernomen op deze
signalen? Zo nee, waarom niet. Zo ja welke?
3. Zijn er in het verleden toezeggingen gedaan of
afspraken gemaakt door de Provinciale organisatie
aan respectieveljk met de winkeliers in de Nieuwe
Oosterstraat over de in- en uitgang van de
parkeergarage Oosterstraat?
4. Zijn deze afspraken nagekomen?
5. Bent u van plan om de ondernemers tegemoet te
komen door de in- en uitgang aan het Nieuwstraatje
alleen als nood in- en uitgang bruikbaar te maken.

 

Indiener(s) VVD - Leo Pieter Stoel

 

 

Datum 26-09-2018

 

Publicatiedatum: 18 september 2018