Schriftelijke vragen over muizenschade Fryslân

De economische schade van muizen is groot, ook in Fryslân. Bij het muizenmeldpunt van LTO Noord kwamen meer dan 500 meldingen binnen, waarbij voor ruim 25.000 ha schade werd gemeld. De VVD maakt zich zorgen over deze problematiek.

In de afweging tussen het beschermen van het milieu en het geven van ruimte aan ondernemers lijkt de balans nu volledig door te slaan naar het milieu. Met grote schade voor de agrarische ondernemers en mogelijk ook risico’s voor de stevigheid van dijken in de provincie Fryslân als gevolg. De VVD Tweede Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries willen dat de staatssecretaris zo snel mogelijk laat weten welke maatregelen zij gaat nemen om dit probleem op te lossen. Daarom zijn er samen met de CDA Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen gesteld.

2015 01 13 Schriftelijke vragen over de toename omvang en gevolgen van muizenschade in Friesland.pdf

Publicatiedatum: 13 januari 2015