MS_Midsland-1

Schriftelijke vragen over veerdienst Terschelling en Vlieland

MS_Midsland-1

Tijdens een werkbezoek op Terschelling kwamen de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer in gesprek over de veerdienst Terschelling en Vlieland. Het gaat daarbij om de prijzen en prijsverhogingen van de veerdienst, overleg met de eilanders en/of de gemeente, het vrachtvervoer en de concessie. Daarom hebben zij daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van een werkbezoek aan Terschelling

  1. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn binnen de concessie ten aanzien van de prijsafspraken en verhogingen die Doeksen mag toepassen op de kaartverkoop? Hoe heeft rederij Doeksen zich hier de afgelopen jaren aan gehouden? Kan een overzicht gegeven worden van de prijzen van de verschillende typen kaarten in de afgelopen 5 jaar en hoeveel deze hadden mogen stijgen volgens de afspraken?
  2. In hoeverre wordt over de voornemens tot prijsverhoging ook overleg gepleegd met de eilanders en/of met de gemeente en is daarbij ook een vorm van instemming? Zo nee, waarom niet? Wanneer worden daar stappen in gezet? Verlenen de verschillende vervoerders ook inzicht in de opbrengstcijfers, en winst en verlies? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?
  3. Is de staatssecretaris bekend met de klachten over het vrachtvervoer vanuit Harlingen naar de eilanden, die buiten de concessie vallen, zoals over de prijsstijgingen, maar ook over het afschermen van de vervoerder? Welke klachten zijn de staatssecretaris bekend? Wat kan en/of gaat de staatssecretaris daaraan doen?
  4. Hoe ziet de concessieverlening ten aanzien van de verschillende veerdiensten naar de eilanden in elkaar? Zijn er hier verschillende regimes, bijvoorbeeld ook als het gaat om de prijzen en/of kosten? Wanneer is er voor welk eiland weer de mogelijkheid om de concessie aan te besteden? Wat zijn de consequenties bij slecht presteren? Welke wetgeving is van toepassing op de veerverbindingen naar de eilanden en welke Europese wetgeving is hier van toepassing?
Publicatiedatum: 17 juni 2016