11922936_1016209835067185_9185457786943536442_o-1

Schriftelijke vragen van de VVD over het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

11922936_1016209835067185_9185457786943536442_o-1

'Hof Zwolle gevaar voor justitiestad Leeuwarden’ kopte de Leeuwarder Courant op 12-12-2017. In het artikel wordt aangegeven dat het gerechtshof Leeuwarden de komende tijd meerdere soorten zaken kwijt raakt aan de zittingslocatie in Zwolle. Verder wordt in het artikel gesuggereerd dat Zwolle wel eens hoofdlocatie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zou kunnen worden.

In het verleden heeft de VVD op allerlei niveaus vaak gestreden om het gerechtshof, en de daarbij behorende werkgelegenheid, in de Friese hoofdstad te behouden en stelt daarom de volgende vragen:

 

  1. Heeft GS kennis genomen van het artikel in de LC van 12-12-2017?
  2. Wat is de stand van zaken in het contact van GS met Justitie om het Hof voor Leeuwarden te behouden?
  3. Is de stelling juist dat de werkgelegenheid bij het Hof in Leeuwarden niet is afgenomen?
  4. Hoe beoordeelt GS de ontwikkeling dat steeds meer Leeuwarder zaken in Zwolle worden behandeld?
  5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen van Justitie die in 2016 werden ontvouwd, maar gefaseerd zouden worden uitgevoerd?
  6. Hoe beoordeelt GS de kansen op het voortbestaan van het Hof in Leeuwarden op langere termijn?
  7. Is GS voornemens om (verder) actie te ondernemen om de activiteiten van het Hof in Leeuwarden te behouden en uit te breiden?
 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

Publicatiedatum: 12 december 2017