Schriftelijke vragen VVD omtrent uitholling Leeuwarder gerechtshof

Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Foort van Oosten (beiden VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat justitiebanen verdwijnen in Leeuwarden en dat uitholling dreigt voor het Leeuwarder Gerechtshof (Leeuwarder Courant vandaag).
Al jaren zet de VVD zich zowel gemeentelijk als provinciaal en landelijk in voor behoud van de rechtbank in Leeuwarden en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Leeuwarden is sinds jaar en dag een justitiestad bij uitstek, met een rechtbank, een gerechtshof en het CJIB. Wat de VVD betreft horen alle justitiële onderdelen met de Noordelijke hoofdvestiging in Leeuwarden feitelijk vertegenwoordigd te blijven.
 
1.       Kent u de berichten rond het verdwijnen van justitiebanen bij, de mogelijke uitholling en zelfs verplaatsing van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden?
2.       Klopt het dat allerlei diensten (zoals een scanstraat en de helpdesk) niet in Leeuwarden werden gevestigd?
3.       Klopt het dat overwogen wordt het gehele ambtelijke apparaat te verhuizen naar bijvoorbeeld Zwolle?
4.       Is het juist dat in alle gepresenteerde scenario’s in Leeuwarden werkgelegenheid verloren zal gaan?
5.       Begrijpt u dat deze scenario’s zowel de stad als de provincie grote zorgen baren?
6.       Hoe verhouden zich deze ontwikkelingen tot uw eerdere mededelingen over het belang van de werkgelegenheid bij de rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden, het beleid van deze regering dat aandacht heeft voor de gebieden waar het economisch moeilijker is dan in de randstad en het uitgangspunt dat Leeuwarden een ‘volwaardige justitiestad’ blijft (antwoord op Kamervragen 1320 vergaderjaar 2012-2013)?
7.       Bent u bereid om in overleg te treden met de Raad voor de Rechtspraak om te bezien of en zo ja in hoeverre dit realistische scenario’s zijn, de zorgen van zowel de stad als de provincie over deze ontwikkelingen over te brengen en de scenario’s te toetsen aan uw beleid?

 

Publicatiedatum: 12 maart 2015