Senioren Netwerkcongres op 11 september 2015

De stuurgroep van het Seniorennetwerk van de VVD nodigt u graag uit voor het jaarlijkse Senioren Netwerk Congres op 11 september 2015. Dit congres is als altijd een uitstekend platform om met VVD'ers en Kamerleden ideeën uit te wisselen over onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.

In de ochtend staan twee inleidingen op het programma over de arbeidsparticipatie van 50 plussers door dr. Paul G.W. Jansen, hoogleraar Bedrijfspsychologie aan de VU te Amsterdam en de invloed van senioren op de vrijetijdsmarkt, door de heer Hans Dominicus, directeur Centre of Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). In de middag zijn er weer de traditionele workshops, maar dit jaar wel zeer actueel door de ontwikkelingen op het gebied van belastingen, pensioenen en WMO. Kamerleden die deze onderwerpen in portefeuille hebben zullen deze workshops inleiden. Het volledige programma vindt u als bijlage bij deze uitnodiging.

Dankzij de gastvrije medewerking van de KC van Gelderland, vindt het congres plaats in zalencentrum de Bongerd te Heteren. U kunt zich inschrijven voor het congres via www.vvd.nl/mijnvvd. Let wel, u heeft uw eigen wachtwoord nodig! Deadline voor inschrijving via ‘mijn VVD’ ligt op 3 september.

Kosten voor het congres zijn € 15,-, te voldoen bij inschrijving. De inschrijving kan ook nog ‘last minute’ aan de zaal. Introducees zijn welkom! Hun bijdrage voor het congres kan worden voldaan via uw eigen inschrijving. Mocht u ‘last-minute’ komen dan wel iemand willen introduceren, dan kunt u ter plaatse betalen. We hopen velen van u te zien!

Publicatiedatum: 18 augustus 2015