IMG_34181-1

Seniorennetwerk in het teken van energie en transitie in Fryslân

IMG_34181-1

Op maandag 14 mei is er weer een bijeenkomst van het VVD Seniorennetwerk Fryslân. Tijdens deze bijeenkomst zullen Wouter Vogelesang en Sylvia Hosman een inleiding geven over energie en transitie in Fryslân.

Datum: 14 mei 2018
Plaats : provinciehuis te Leeuwarden
Aanvang: 19.30-22.00 uur

 

Agenda

 1. Inleiding door Wouter Vogelesang en Sylvia Hosman over Energie en transitie in Fryslân ( vanaf 19.30- 20.45 uur)
 2. Vaststelling agenda
 3. Besluitenlijst 15 februari j.l. 2017 (zie bijlage).
 4. Nieuws uit de Staten
 5. Mededelingen ( landelijke punten)
  - congres SN 14 september
  - ALV 25 en 26 a.s.
 6. Terugkijk op Gemeenteraadsverkiezingen  en stand van zaken door aanwezige netwerkleden over de overige gemeenten
 7. Rondvraag en volgende vergaderdatum in begin oktober
Publicatiedatum: 7 mei 2018