Skjinne Fryske Enerzjy richten op innovatie

In Provinciale Staten lag een voorstel voor een Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. De VVD is van mening dat provinciaal energie fonds voor schone energie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de productie van duurzame energie en energie besparing in Fryslân. Echter de bijdrage die we leveren in Fryslân moet wel passen bij Fryslân.

De VVD wil de aandacht richten op innovatie en kleinschalige projecten. Hiermee stimuleer je bovendien ook de regionale economie.

Het is volgens de VVD dan ook niet de bedoeling om met dit fonds de landelijke doelstelling voor windenergie te halen. "Windenergie is een uitontwikkelde techniek en hoort volgens de VVD dan ook niet thuis in dit fonds", aldus VVD-Statenlid Sylvia Hosman

Verder heeft de VVD ook nog aangeven niet telkens een halfbakken voorstel van GS te krijgen. Er moet voortvarender gewerkt worden, je moet duidelijk zijn over wat je wil en wat je daarvoor over hebt. De VVD heeft daarom een amendement ingediend waarin ze GS, onder een aantal voorwaarden, de opdracht geeft om met een concreet uitgewerkt voorstel te komen.

Dit voorstel kon helaas niet op de meerderheid van de Staten rekenen waardoor de VVD genoodzaakt was tegen het voorliggende voorstel te stemmen.

 

Klik hier voor het amendement

Publicatiedatum: 19 oktober 2012