Farsk03-1

Snel internet op het platteland: "As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa as it kin!”

Farsk03-1

Provinciale Staten hebben afgelopen woensdag ingestemd met de nieuwe aanpak om snel internet op het platteland te realiseren. Doordat de vorige aanpak, een participatie in Kabelnoord, als te risicovol werd beoordeeld in het licht van de Aanbestedingswet was een nieuwe aanpak nodig om snel internet op het platteland te realiseren. Met de nieuwe aanpak wordt een achtergestelde lening van 35 miljoen euro verstrekt aan een marktpartij om glasvezel aan te leggen in de zogenaamde witte gebieden. Dit zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen.

Durk Pool: "As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa as it kin!”

Tijdens het debat heeft Statenlid Durk Pool nog extra aandacht gevraagd voor de snelle aansluiting van scholen en (agrarische) bedrijven op glasvezel. Voor scholen is dit essentieel, maar ook voor de kinderen thuis om hun schoolwerk te kunnen doen. Maar ook voor ouderen die op het platteland wonen is het hebben van snel internet voor nu en zeker in de toekomst cruciaal. Ouderen kunnen met snel internet een betere ondersteuning thuis krijgen, zowel vanuit het oogpunt zorg als vanuit het oogpunt zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Willen we Fryslân als vestigingsplaats voor ondernemers aantrekkelijk houden dan moet deze infrastructuur zo snel mogelijk op orde zijn. Ook werknemers zullen in toenemende mate een beroep doen op snel internet, bijvoorbeeld om thuis te kunnen werken. Hiermee kan Fryslân de mooiste werk- en woonplaats van Nederland worden.

Publicatiedatum: 27 januari 2017