Farsk03-1

Snel internet voor iedereen in onze provincie!

Farsk03-1

Bij de behandeling van een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de aanleg van snel internet in de provincie heeft Statenlid Durk Pool ervoor gepleit om nu alvast een ontheffing bij de Europese Unie aan te vragen voor de aanleg van snel internet in de grijze gebieden. “Mocht de markt het laten afweten om in die gebieden snel internet (glasvezel) aan te leggen dan kunnen we als overheid ingrijpen”, aldus Pool.

"Waar nu alleen coax ligt zal in het komende decennium ook glasvezel moeten komen"

Op dit moment wordt door Kabelnoord glasvezel aangelegd in de witte gebieden van onze provincie. Dat zijn de gebieden waar op dit moment geen snel internet is en waar dat ook niet in de komende drie jaar door een marktpartij wordt gerealiseerd. Grijze gebieden zijn gebieden waar momenteel één netwerk (vaak coax) ligt, of in de komende drie jaar wordt aangelegd. Als je als overheid geld wil steken in grijs gebied dan moet er vooraf toestemming worden gevraagd aan de Europese Commissie.

"Grijs mag niet het nieuwe wit worden. Door nu al een ontheffing aan te vragen weten KPN en Ziggo ook meteen waar ze aan toe zijn met het grijze gebied in Fryslân. Waar nu alleen coax ligt zal in het komende decennium ook glasvezel moeten komen”, aldus Durk Pool.

Publicatiedatum: 24 mei 2018