Statenbrede steun voor ziekenhuis Sionsberg (Dokkum)

Alle fracties van Provinciale Staten hebben woensdag samen opgetrokken om een motie in te dienen voor ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. De VVD Fryslân heeft de motie ook gesteund.

Provinciale Staten roepen het college van GS op om toe te zien op het handhaven van de maximale aanrijdtijden van ambulancevervoer, omdat dit gevolgen kan hebben voor de spreiding van gezondheidszorgvoorzieningen in Fryslân. Verder wordt in de motie aandacht gevraagd voor de acute zorg en geboortezorg in perifere en/of krimpende gebieden.

Landelijk pleitte de VVD ook al voor experimenten voor onderwijs en zorg in krimpgebieden.

Krimp: experimenten op het gebied van onderwijs en zorg

 

Publicatiedatum: 26 december 2012