Subsidieverlening supermarkt roept ook in Staten vragen op

In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen over een subsidie van € 50.000 van de provincie Fryslân aan een supermarkt in Earnewâld. Dit roept ook bij de VVD Fryslân de nodige vragen op.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan GS om duidelijkheid te verkrijgen. Allereerst wil de VVD weten op welke gronden de subsidie is vertrekt en met welke motivering. Verder willen de liberalen graag van het college horen wat het beleid van de provincie Fryslân is als het gaat om (commerciële) bedrijven en/of supermarkten en hoe de provincie daar in de toekomst mee om wil gaan. Tot slot wil de VVD Fryslân weten hoe het college aankijkt tegen het punt van oneerlijke concurrentie.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aanGS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp  Subsidieverlening supermarkt
Vraag / Vragen In de media is de afgelopen het bericht verschenen over een subsidie van € 50.000 van de provincie Fryslân aan een supermarkt in Earnewâld (zie o.a. het bijgevoegde bericht www.nuzakelijk.nl). De VVD Fryslân heeft hierover de volgende vragen: 

1.    Op welke gronden is de subsidie verstrekt aan de supermarkt c.q. wat is de motivering voor de subsidieverlening? Waarvoor is de subsidie precies verstrekt? Op basis van welke subsidieregeling is de subsidie verstrekt? Wat zijn de voorwaarden die aan deze subsidie zijn gesteld?

 

2.    Is in het verleden vaker een subsidie verstrekt aan supermarkten? Zo ja, welke?

 

3.    Kan de provincie de benodigde informatie over de subsidie openbaar beschikbaar stellen, zodat de subsidieverlening transparant wordt? Zo nee, waarom niet?

 

4.    Wat is het beleid van de provincie Fryslân als het gaat om het subsidiëren van( commerciële) bedrijven en/of supermarkten? Hoe wil de provincie daar in de toekomst mee omgaan?

 

5.    Hoe heeft het college van GS het aspect van oneerlijke concurrentie en een gelijk speelveld meegewogen in de besluitvorming over de subsidieverlening?

 

6.    Hoe gaat het college van GS om met het aspect oneerlijke concurrentie bij subsidieverlening?

 

 

Indiener (s)
VVD
·         Aukje de Vries en Franke Doting, VVD Statenfractie

 

 

 

Dubieuze subsidie leidt tot supermarktclash in Fries dorpje

Uitgegeven: 29 juni 2012 16:56
Laatst gewijzigd: 29 juni 2012 17:24

AMSTERDAM - De supermarkt van een gemeenteraadslid in het Friese dorpje Eernewoude krijgt vijftigduizend euro voor de bouw van een koffiehoekje. De eigenaar van de andere supermarkt in het dorp spreekt er schande van.

 

© ANP

De provincie Friesland heeft de toekenning van de subsidie vrijdag bevestigd. De eigenaar van de andere supermarkt in het vierhonderd zielen tellende dorp is verontwaardigd. Zij spreekt van oneerlijke concurrentie en vriendjespolitiek.

De supermarkt van eigenares Anje Wester krijgt de subsidie uit een potje voor plattelandsontwikkeling. Het geld wordt voor een deel gebruikt om een koffiehoekje in te richten.

De provincie geeft verder als reden dat de supermarkt de laatste winkel in het dorp zou zijn, nadat eerder de bakker en de slager hun deuren al sloten.

 

Onbegrip

Dat klopt echter niet, want op de camping van het toeristische Eernewoude is nog een andere supermarkt, 't Wiid genaamd. Deze is net als de winkel van Wester alleen tijdens het toeristisch seizoen van april tot en met september geopend.

Eigenares Annigje Sikkema van 't Wiid begrijpt niets van de subsidieverlening en gaat de provincie om opheldering vragen.

"De supermarkten hier leven van het toerisme, en hebben helemaal geen subsidie nodig om open te blijven", zegt Sikkema. "Ik begrijp niet dat gemeenschapsgeld kan worden gebruikt om een verbouwing te financieren. Een ondernemer hoort dat zelf te betalen."

 

Vriendjespolitiek

Sikkema vermoedt vriendjespolitiek. Anje Wester van de subsidiesupermarkt is namens de Frykse Nasjonale Partij (FNP) ook lid van de gemeenteraad van Tietsjerksteradeel. De provinciale gedeputeerde die verantwoordelijk is voor plattelandsontwikkeling en daarmee gaat over de subsidieverlening is lid van dezelfde partij.

Een woordvoerder van de provincie begrijpt de kritiek van Sikkema. "Ik sluit niet uit dat haar supermarkt ook subsidie had kunnen krijgen, maar zij heeft daar nu eenmaal geen aanvraag voor ingediend."

De woordvoerder verwacht overigens dat meer supermarkten op het Friese platteland nu een subsidieaanvraag zullen indienen.

 


Media:

 

Omrop Fryslân --> Fragen VVD oer stipe supermerk

 

Publicatiedatum: 2 juli 2012