Te Gast: Alternatieven voor windenergie beter voor Friesland

Vandaag verscheen in de Leeuwarder Courant onderstaande Te Gast van Lijsttrekker van de VVD Klaas Kielstra en Statenlid Sylvia Hosman.

 

Alternatieven voor windenergie beter voor Friesland

In een hoofdredactioneel commentaar wijst Sybe van der Meulen terecht op de uitweg die Halbe Zijlstra 3 maart jl bood voor het Friese windenergieprobleem. De huidige Friese coalitie van PvdA, CDA en FNP bood Den Haag namelijk  530,5 MW windenergie aan  waarmee een groot probleem ontstond door gebrek aan draagvlak voor plaatsing ervan.  De VVD Statenfractie is steeds tegen windenergie geweest en heeft zich fel tegen dit aanbod verzet. Niet alleen draaien windmolens vooral op subsidie, er moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn, zoals gascentrales. Het nadelig effect op het landschap is bovendien enorm.

De VVD pleit voor duurzame energie die wél bij Friesland past.  Zo is er Blue Energy: stroom opgewekt in membranen tussen zout en zoet water: een Friese uitvinding uit het laboratorium van Wetsus, die inmiddels is opgeschaald naar een forse demo op de Afsluitdijk. Geothermie past eveneens bij Friesland, zowel gewone geothermie, voor de verwarming van bijvoorbeeld huizen en kassen als diepe geothermie waarbij uit stoom elektriciteit wordt gemaakt.  Veelbelovend schijnt verder het omzetten van laagwaardige industriële restwarmte naar stroom.  Ook zonne-energie ontwikkelt zich snel onder meer in de mogelijkheid de energie direct op te slaan via de vorming van waterstof, die weer bruikbaar is als brandstof.

Deze energievormen hebben alle als voordeel boven windenergie dat zij efficiënter zijn doordat ze continue energie kunnen leveren (100% energie per MW en niet 30% doordat het niet altijd waait) respectievelijk energie kunnen opslaan en geen nadelig effect hebben op het Friese landschap. Uit een korte inventarisatie blijkt dat met deze andere duurzame energiebronnen vóór 2020 honderden MW’s zijn te verkrijgen, die de beloofde windenergieMW’s kunnen vervangen. Tevens vormt deze keus kansen voor export van kennis en innovatie én levert dit meer banen op.

Wij zijn dan ook blij met de steun van de voorzitter van de Tweede Kamer fractie van de VVD voor deze alternatieve mogelijkheid en we hopen dat andere partijen deze handschoen ook op willen pakken. Natuurlijk komt de windlobby meteen in actie en wijst Greenpeace op niet halen van het energieakkoord. Het vergt sterke schouders om de Friese belangen hierin te verdedigen, en daarvoor zijn de Provinciale Staten.

Klaas Kielstra, VVD Statenfractie, lijsttrekker

Sylvia Hosman VVD Statenfractie

Publicatiedatum: 12 maart 2015