Te Gast: Coalitie draait als de wind

Op 1 november verscheen onderstaande Te Gast geschreven door VVD Statenleden Klaas Kielstra en Sylvia Hosman in de Leeuwarder Courant.

 

Coalitie draait als de wind

Een enigszins verrassend bericht van deze coalitie van PvdA, CDA en FNP: toch terug naar het plan van een groot windturbinegebied in het IJsselmeer, twaalf hoge turbines op de kop van de Afsluitdijk en onzekere plannen rond Heerenveen. De weerstand tegen dit oorspronkelijke plan - vanuit burgers en recreatiesector - schijnt vergeten, want de weerstand op het vasteland van Fryslân is nu actueel en brengt het pluche in gevaar. De kern van het onderzoek van Fryslân foar de Wyn, zo werd ons in de Staten door gedeputeerde Konst voorgehouden, was onderzoek naar draagvlak. Eerst leidde dat tot loven en bieden om dit draagvlak te kopen, met alle emoties van dien. Maar tenslotte bleek vooral sprake van massale weerstand. Ook uit de enquêtes van TNO/NIPO bleek geen draagvlak. Burgers zijn tegenwoordig goed geïnformeerd. Zij weten van het CPB rapport dat aangaf dat windenergie niets heeft bijgedragen aan CO2 vermindering. Zij weten dat eerder in energiebesparing winst is te halen. Dat Duitsland worstelt met een overschot aan windenergie. Burgers zien dat windturbines niet in het Friese landschap passen - ook al beweert een enkele landschapsarchitect van wel - en de waarde van hun huizen doen dalen.

Was de VVD de afgelopen jaren vrijwel de enige die stevig beargumenteerd tegen windturbines in Fryslân was: het tij lijkt nu in het licht van de Statenverkiezingen te keren. Dat blijkt uit het bericht in LC van 27 okt jl. dat het CDA wél molens op land wil, maar niet als er veel verzet is, en uit de Te Gast van twee Friese provinciale oud politici van CDA huize: Ploeg en Kuipers. De argumenten die Ploeg en Kuipers aandragen tegen windenergie zijn overigens al vaak door de VVD in Provinciale Staten en in deze krant genoemd. De FNP roert zich nu ook weer als het gaat om wind op land in gebieden waar ooit veel FNP stemmers zaten. Toch is het deze coalitie van PvdA, CDA en FNP geweest die een bod heeft gedaan aan het Rijk van wel 530,5 MW windenergie, een bod dat zonder grote schade niet te realiseren is. En de brave Hendrik- houding van dit college naar Den Haag roept nog meer MW over ons af, zeker zolang de PvdA vasthoudt aan haar geliefde windenergie. Meer windturbines op land in de nabije toekomst zijn zeker niet uit te sluiten, ofwel doordat het IJsselmeerpark niet doorgaat vanwege natuurwaarden dan wel door nieuwe Europese doelstellingen. De VVD zal proberen dit tij te keren en wil inzetten op alternatieven zoals zonne-energie, geothermie, Blue Energy: op échte innovaties en op energiebesparing.
Klaas Kielstra
Sylvia Hosman
VVD Statenfractie

Publicatiedatum: 1 november 2014