Te Gast - De lente staat voor de deur

Vanochtend stond onderstaande Te Gast van VVD Fractievoorzitter Avine Fokkens in de Leeuwarder Courant.

 

Te Gast - De lente staat voor de deur

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid.’ Zo luidt het begin van het bekende gedicht Mei van Herman Gorter. Op maandag 20 maart start de lente weer. Zes dagen na de Tweede Kamer verkiezingen, naar aanleiding waarvan er een nieuw kabinet zal komen. Een kabinet met ongetwijfeld een nieuw geluid ten opzichte van het huidige kabinet. Veel is er bereikt de afgelopen vier jaar. Nederland is sterk uit de crisis gekomen en er zijn stappen gemaakt op het gebied van duurzame energie. Voor de nieuwe periode hoopt de VVD dat het nog te formeren nieuwe kabinet in ieder geval oog zal hebben voor Blue Energy; een prachtige duurzame energievorm.

Afgelopen week hebben wij als VVD Statenfractie een werkbezoek afgelegd aan REDstack uit Sneek. Het bezoek vond plaats bij de proefinstallatie op de Afsluitdijk waar REDstack werkt aan de ontwikkeling en opschaling van energie die gewonnen wordt uit het verschil in zoutconcentraties van twee waterstromen, de zogenoemde Blue Energy. Tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door op 18 oktober jongstleden is REDstack door minister Henk Kamp van Economische Zaken benoemd tot Nationaal Icoon. Dit vanwege het innovatieve karakter op het gebied van energieopwekking. De VVD Statenfractie geeft al jarenlang aan dat zij vindt dat er meer oog en geld beschikbaar moet zijn voor deze vorm van duurzame energie. Nu REDstack een Nationaal Icoon is, hoopt de VVD dat een nieuw kabinet hier volop in zal zetten. Een nieuw geluid op het gebied van duurzame energie. Wat VVD Fryslân betreft wordt er door het volgende kabinet dan ook geld aan Blue Energy uitgegeven in plaats van aan windenergie. Blue energy kent vele voordelen ten opzichte van windenergie. De stroomvoorziening is constant - er is immers altijd stromend water - en heeft dus geen back-up capaciteit nodig. Daarnaast levert het geen horizonvervuiling op en produceert het CO2-vrije energie.

REDstack werkt intensief samen met Wetsus uit Leeuwarden, een kennisinstituut dat voor veel innovatie en toekomstige banen kan zorgen. Bedrijven en organisaties als REDstack en Wetsus zijn parels in Fryslân, waar we trots op kunnen zijn. Ze zorgen voor een goede PR voor onze provincie. We moeten alles op alles zetten om dit soort bedrijven hier in Fryslân te behouden. In dat kader heeft de VVD Gedeputeerde Staten al eerder opgeroepen om de financiering door het Rijk voor Wetsus te laten regelen. We roepen Gedeputeerde Staten nu ook op om verdere versnelling van de ontwikkeling van Blue Energy te ondersteunen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de provincie. Als de ontwikkeling van Blue Energy (in samenwerking met Wetsus) vanuit Fryslân kan blijven geschieden, dan heeft dat positieve effecten voor Fryslân. Het zal onder andere zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid en kennisontwikkeling, maar ook voor werkgelegenheid die samenhangt met de productie van grotere series stacks. Fryslân op de kaart als dé watertechnologie provincie. Ik zou zeggen: laat de lente maar komen!

Avine Fokkens-Kelder, fractievoorzitter VVD Provinciale Staten Fryslân

Publicatiedatum: 15 maart 2017