Te Gast: Friese University College goed voor vestigingsklimaat en werkgelegenheid

Op 7 februari verscheen onderstaande Te Gast geschreven door VVD Statenlid Sylvia Hosman en VVD raadslid Karen Vasbinder-van Loon in de Leeuwarder Courant.

 

Friese University College goed voor vestigingsklimaat en werkgelegenheid

De VVD is zowel in de Provinciale Staten als in de Leeuwarder gemeenteraad steeds positief geweest over plannen voor universitair onderwijs in Friesland. Hoger opgeleiden zijn nodig voor het bedrijfsleven en promotieplaatsen zijn nuttig voor onderzoeksafdelingen bij bedrijven. Daarbij is aansluiting nodig bij sterke sectoren met kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid.

Het vestigingsbeleid wordt hierdoor in brede zin gunstig beïnvloed. Wel werd door de VVD In Provinciale Staten als voorwaarde voor het eerste initiatief, de University Campus Fryslan, gesteld dat er een gedegen bestuursvorm zou komen en concrete betrokkenheid vanuit de bestaande onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit om nare ervaringen uit het verleden op deze punten, leidend tot fiasco’s, te voorkomen. De VVD moties daarover werden aangenomen en uitgevoerd.

Onlangs is de University Campus Fryslân geëvalueerd. De uitkomst was op bovengenoemde en vele andere punten positief, maar er waren wel zorgen over de bestendigheid, de toekomst. Daarom is het toe te juichen dat er vervolgens hard is gewerkt aan een meer toekomstbestendige constructie: een University College in de vorm van de elfde faculteit van de universiteit van Groningen. We moeten nog wel afwachten hoe dit plan wordt uitgewerkt, zo is een businessplan nog in de maak. Maar het idee er achter en het enthousiasme van zowel de huidige bestuurder Prof Zwarts als de nieuw te benoemen decaan Prof De Vries is al een mooie voorwaarde voor welslagen.

 

Over die uitwerking van de University College zingt al één en ander rond. Zo lijkt het vastleggen van samenwerking tussen overheid en onderwijs voor minimaal tien jaar een voorwaarde om 1000 extra studenten te werven voor de Leeuwarder campus. Het streven naar een  campus, een plek waar studenten wonen, werken en recreëren, vergt qua vergunningen wel een constructieve opstelling van de gemeente Leeuwarden. Diverse kansrijke locaties worden genoemd, zoals Fonteinland, de Tesselschadestraat en de Snekertrekweg.

De VVD vindt dat initiatieven zoals Waddenacademie, Fryske Akademie,bij de University College aan kunnen sluiten, om elkaar verder te versterken. Mooi is dat alle opleidingen in gedegen Engels worden gegeven, waarbij te overwegen valt om ook het Duits een plaats te geven. Duitsland is immers Nederlands grootste handelspartner. Verder moet helder worden welke plaats voor Friesland belangrijke thema's krijgen: watertechnologie, agrofood, energie en zorginnovatie, evenals de vanuit het bedrijfsleven enthousiast ontvangen Master Finance en Marketing & Sales. Kortom, we zien uit naar een gedegen verdere uitwerking van het mooie idee van het University College.

 

Sylvia Hosman

VVD Statenlid Fryslân

 

Karen Vasbinder- van Loon

Raadslid VVD Leeuwarden

 

 

Publicatiedatum: 9 februari 2015