Te Gast: Fryslan, zet in op sporttoerisme!

Sporttoerisme is onderontwikkeld in Friesland. Daar moet snel wat aan gebeuren, nu het toerisme hier opnieuw onder de maat blijkt (LC 14 juli). Een ernstige zaak. Eerder bleek al uit onderzoek dat kansen voor toerisme hier onvoldoende benut worden.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Friese economie en stimuleren daarvan is een kerntaak van de provincie. Tot nu toe heeft de provincie onvoldoende gedaan om het toerisme te bevorderen. Dat geldt zeker het sporttoerisme buiten geijkte toeristische gebieden als de meren en de Wadden. Deze ‘andere helft' heeft een ander landschap: weilanden met boomwallen, afgewisseld met bossen en heidevelden. Een prachtig gebied voor wandelaars en ruiters. Verspreid over de provincie liggen met subsidie herstelde historische wandelpaden, aan de rand van de provincie lopen Lange Afstandspaden (LAW's). Wat gebeurt daarmee richting wandelgrage toerist?

Wandelen wordt populairder. Het is een sport die vrijwel iedereen tot op hoge leeftijd kan beoefenen en die de gezondheid bevordert. In het buitenland wordt daar al jaren op ingespeeld met regionale websites. LAW's worden er gekoppeld aan regionale paden. Zo worden meerdaagse tochten mogelijk, waarbij je onderweg een museum of bezienswaardigheid bezoekt, en na een tocht lekker kunt eten en overnachten in steeds een ander hotel of B&B langs de route. De bagage kan worden overgebracht. In Nederland is het aanbod op dat gebied zeer beperkt. Hier zou Friesland snel op in moeten spelen.

Dat vraagt regie. De provincie Fryslân kan als regisseur hierin samenwerken met deskundigen, zoals landelijke wandelplatforms. Allereerst kun je een digitale kaart maken waarop de lokale wandelpaden gekoppeld worden aan bestaande LAW's. Omdat wandelingen ook langs fietspaden kunnen lopen is het recent ontwikkelde fietsnetwerk een ideale schakelaar.

Meerdaagse wandeltochten vanuit andere provincies (Pauperpad bijvoorbeeld) kun je koppelen aan wandelmogelijkheden in Friesland. Zo kan een relatief goedkoop, snel op te zetten product ontstaan dat een groot nieuw potentieel aan toeristen aanboort en een flinke seizoensverlenging mogelijk maakt. Daarbij kunnen veel Friezen zelf gewezen worden op een gezonde leefstijl om de hoek.

Niet alleen leuke wandelmogelijkheden lokken mensen. Ook andere vormen van sporttoerisme zoals survivaltochten, kanoën, ruitertochten. Bij het beter in beeld brengen van het ruiterpadennetwerk en de witte vlekken daarin kan de provincie eveneens als regisseur een rol spelen. Met uitbreiding en promotie van het sporttoerisme worden nieuwe doelgroepen aangeboord en is Friesland het hele jaar door sportprovincie.

Sylvia Hosman
Statenlid VVD Fryslân

Friesland zet in op sporttoerisme.pdf

 

Publicatiedatum: 25 juli 2011