Te Gast - Natuurbeleid slaat nu volledig door

Vanochtend stond onderstaande Te Gast van VVD Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen in de Leeuwarder Courant.

 

Te Gast - Natuurbeleid slaat nu volledig door

Bescherming van dieren en natuur is in Nederland een groot goed. Terecht. Maar het artikel ‘Das gevaar voor drafbaan’ (LC 20 augustus) en de ingezonden reactie hierop van Herman Gallé (LC 23 augustus) laten pijnlijk duidelijk zien dat ons natuurbeleid volledig is doorgeslagen.

Het artikel over de drafbaan Hanovers Hoeve neemt ons mee in de wereld van wat ooit een gezond bedrijf was, dat werk bood aan vijftien mensen en waar geld verdiend kon worden zodat gezinnen brood op de plank hadden. Enkel door de aanwezigheid van een beschermde diersoort is het zeer de vraag of er nog toekomst is voor dit bedrijf.

De reactie van Gallé is inmiddels kenmerkend voor de ideeën van een hele grote groep mensen. Het belang van een dier is groter dan de (economische) belangen van de mens. Zij kiezen er niet voor om natuur en dieren in Nederland te beheersen tot aantallen waarbij mensen nog gewoon kunnen leven en werken, maar enkel om ze tegen iedere prijs te beschermen. Hoe wij ons in de toekomst van voedsel moeten voorzien, hoe ondernemers hun gezinnen en de gezinnen van hun werknemers moeten onderhouden, is schijnbaar niet relevant.

We zien deze desastreuze uitwerking van veel te rigide regels op veel meer plaatsen tot enorme problemen leiden. Bijvoorbeeld bij de grauwe gans, die inmiddels is uitgegroeid tot een onbeheersbare plaag die miljoenen euro’s kost. Of de steenmarter, die zich momenteel als een olievlek over Nederland verspreidt. Heeft dit dier een huis eenmaal tot zijn woonplaats verkozen, dan is het eigendomsrecht van de eigenaar weinig meer waard.

Nederland telt 163 beschermde natuurgebieden. Zo ongeveer alle sociaal-economische activiteiten worden hier vanwege de invulling van de natuurbeschermingswet verbannen. Wat nog veel zorgelijker is, is dat ook buiten de aangewezen natuurgebieden een regime geldt waarbij het recht van een bepaalde diersoort boven het belang van de mens wordt gesteld. Het natuurbeleid in Europa kost nu al miljarden euro’s subsidie per jaar. De gevolgen voor bijvoorbeeld een bedrijf als Hanovers Hoeve zijn hierbij nog niet eens meegerekend. De kosten liggen dus vele malen hoger.

Binnenkort gaan diverse natuurtaken van het rijk naar de provincies. De bevoegdheden van de provincies in het soortenbeleid worden aanzienlijk verruimd. Daarbij moet de provincie een Natuurvisie opstellen. Deze visie besteedt in het bijzonder aandacht aan de integratie van het natuurbeleid met andere provinciale beleidsvelden zoals economisch beleid, ruimtelijk beleid, milieu- en waterbeleid. Het is te hopen dat men zich realiseert dat uiteindelijk niet de das, de steenmarter of de gans zorgt voor werkgelegenheid en gezinsinkomen en dat de balans tussen natuur en economie weer teruggevonden wordt.

Nynke Koopmans-van der Veen
Statenlid VVD Fryslan

 

 

U kunt het ook lezen via deze link: Natuurbeleid slaat nu volledig door

 

Publicatiedatum: 30 augustus 2016