Te Gast - Private equity van belang voor economie

Afgelopen week stond onderstaande Te Gast van VVD Kamerlid Aukje de Vries in de Leeuwarder Courant

 

Private equity van belang voor economie

De PvdA wil weten waarom haar voorstellen voor het aanpakken van private equity ertoe zouden leiden dat investeerders Nederland gaan mijden. Met deze stelling en een opinie in deze krant hoopte de partij dat het debat over private equity los zou barsten. Ik neem de handschoen hierbij op.

Om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland een baan kunnen hebben, is er simpelweg financiering voor bedrijven nodig. Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Wat de VVD betreft speelt private equity dan ook een belangrijke rol in de Nederlandse economie, met investeringen in heel veel bedrijven die zorgen voor honderdduizenden banen. De pensioenfondsen zien ook de mogelijkheden om via private equity fondsen onze pensioengelden goed te laten renderen.

In 2007 heeft er ook al eenzelfde discussie over private equity plaats gevonden in de politiek. Toen is onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit. Daaruit bleek ook dat private equity van belang was voor de Nederlandse economie. Bovendien werd duidelijk dat private equity bedrijven een positieve rol spelen bij het verbeteren van de winstgevendheid. Tegenstanders vonden dat natuurlijk een vervelende uitkomst. Ook voormalig PvdA-minister Wouter Bos kon zich destijds niet vinden in het beeld dat werd geschetst van private equity van allemaal uitzuigende uitverkopers, kaalvretende sprinkhanen en asociale kapitalisten.

In een internationaal opererende markt, waar kapitaal van private equity partijen in verschillende landen kan worden ingezet, vindt de VVD dat Nederland niet haar eigen glazen in moet gooien door allerlei eigen, extra regels in te voeren. Ik vind dat je dan het kind met het badwater weggooit. Private equity is een belangrijke financieringsbron voor het bedrijfsleven. Voor grote bedrijven, maar ook voor kleine. Voor investeringen in familiebedrijven of overnames door het management. En ook voor startups of snelgroeiende bedrijven. Bedrijven hebben krediet en investeerders nodig om te kunnen ondernemen, om te groeien, om te kunnen zorgen voor banen en werk. Daar is in Nederland juist nu behoefte omdat de banken nog steeds maar mondjesmaat krediet verstrekken.

Wil je aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats of investeringslocatie dan is het cruciaal dat de overheid voorspelbaar, betrouwbaar en redelijk is als het gaat om regelgeving. Daar gaat het PvdA-voorstel ook al mank. Natuurlijk moet je af en toe kijken of de wet- en regelgeving nog wel passend is en werkt. De VVD vindt dat je dat dan niet eenzijdig  als land moet doen, maar altijd in internationaal verband bij zo’n internationaal opererende markt. Ook dat doet het PvdA-voorstel niet. Er is recent nog Europese regelgeving ingevoerd, daarin is bijvoorbeeld geregeld dat investeerders de eerste twee jaar na de overname van het bedrijf geen vermogen mogen onttrekken als dat resulteert  in een te klein eigen vermogen. Ik vind dat we deze regelgeving de kans moeten geven om haar werk te doen, en niet eenzijdig nieuwe regels invoeren. Anders gaan investeerders Nederland inderdaad mijden. Dat is slecht voor de economie en dat kost banen.

Aukje de Vries - Lid VVD Tweede Kamer

 

 

Publicatiedatum: 9 november 2015