Brug-Warten-1

Te Gast - Verder kijken dan onze neus lang is

Brug-Warten-1

Vanochtend stond onderstaande Te Gast van VVD Statenlid Sylvia Hosman in de Leeuwarder Courant.

Verder kijken dan onze neus lang is

Op initiatief van VVD en GroenLinks was er op 8 juni een expertmeeting in het provinciehuis over nieuwe ontwikkeling in energie. De VVD hechtte er aan dat er ook een expert op het gebied van thorium werd uitgenodigd. Korte termijn denken is steeds een manco in de politiek, terwijl het bij nieuwe energie vooral gaat om ontwikkelen van energievormen die op lange termijn een goed alternatief worden voor fossiele energie. Windenergie was dan ook geen onderwerp bij de meeting. Voor nieuwe technologieën op energiegebied moeten we in Nederland zeker bij de Technische Universiteit Delft te rade. Bij een oratie onlangs van Prof Kloosterman, internationaal befaamd vanwege zijn kennis over thorium, merkte de rector magnificus op dat politici zich meer zouden moeten laten informeren over nieuwe energieontwikkelingen, zoals thorium. In Fryslan is dat nu dus gebeurd.

Ir Theo Wolters informeerde de politici bij de expertmeeting over de nieuwe, inherent veilige en efficiënte vorm van kernreactor: de gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor, MSR), waarin uranium en kernafval optimaal verwerkt kunnen  worden en die tevens kan draaien op thorium. Thorium is een element dat overal ter wereld, bijvoorbeeld voor de kust van Noorwegen, in zeer ruime hoeveelheden voorkomt. In de MSR wordt thorium geheel verwerkt,  en er ontstaat  geen langlevend kernafval. Dit is de ogen van vele onafhankelijke deskundigen dé vorm van energieleverantie voor de toekomst. Ook in zonne-energie zit een duidelijke ontwikkeling; deze wordt steeds efficiënter. Daar blijft wel, net als bij windenergie, nog steeds een achtervang nodig. Nu wordt dat opgelost met energie uit gas of kolencentrales: centrales die steeds op- en afgestookt moeten worden: niet efficiënt en daarmee niet duurzaam.  Een thorium MSR kan hierop veel efficiënter inspelen. Verschillende landen zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een zo duurzaam mogelijke MSR. Vanuit Delft wordt daaraan meegewerkt. Het is nu de vraag waar het zwaartepunt moet liggen als de overheid meedenkt en meefinanciert: bij structureel bijplussen van de kosten van de huidige windenergie of bij de ontwikkeling van veilige groene kernenergie via thorium/MSR: een kwestie van lange termijn denken.

Mochten de computermodellen kloppen, die ons een verdere opwarming voorspellen mede door menselijke CO2 uitstoot, dan is kernenergie -waarbij geen CO2 wordt uitgestoten- een voor de hand liggende oplossing. Wat duurzame energie betreft: Nederland beschikt niet over berg en daarmee geen waterkracht, en behoudt graag zijn bossen waardoor energie door houtverbranding afvalt. Deze factoren maken dat Nederland in bepaalde rijtjes over duurzame energie onderaan komt. Meer hout importeren om te verbranden is niet direct duurzaam en verhoogt de CO2 uitstoot. Zo zijn dat soort rijtjes maar heel betrekkelijk. We moeten dus verder kijken dan onze neus lang is.

Sylvia Hosman VVD Statenfractie

Publicatiedatum: 14 juni 2016