Terugwinnen van fosfaat uit dierlijke mest kan een enorme bijdrage leveren aan de circulaire economie

De VVD is afgelopen woensdag op werkbezoek geweest bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Omdat de Nederlandse zuivelketen met haar ruim 18.000 melkveehouders voor een grote uitdaging staat moet de keten werken aan een duurzame ontwikkeling. Gelijktijdig moet de sector haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melk- en zuivelketen cruciaal. Dairy Campus is de plek waar al die spelers samenkomen. Op de plek waar vroeger Nij Bosma Zathe gevestigd was, wordt een unieke plek gerealiseerd waar studenten en professionals terecht kunnen voor opleidingen, stages en afstudeertrajecten. Onderzoekers hebben er de mogelijkheid baanbrekend onderzoek te doen. En het bedrijfsleven wordt er gestimuleerd vernieuwende projecten te realiseren. Allemaal om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende, gezonde en veilige melk, geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu.

Tijdens het werkbezoek werd op verzoek van Nynke Koopmans-van der Veen (VVD woordvoerder landbouw) uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden om fosfaat uit dierlijke mest te halen. Op de Dairy Campus vindt op dit moment onderzoek plaats waarbij geprobeerd wordt om stikstof (N), kali (K) en fosfaat (P) in min of meer zuivere vorm te winnen uit de mest. Deze producten kunnen dan op markten buiten de landbouw worden afgezet of vanuit de kringloopgedachte als kunstmest(vervangers). “We zijn erg trots op Dairy Campus die op zowel nationaal als internationaal niveau zeer toonaangevende onderzoeken verricht”, aldus Nynke Koopmans-van der Veen. “Dierlijke mest wordt door veel partijen nog als een groot probleem gezien. De VVD is van mening dat dierlijke mest op afzienbare termijn juist ook grote kansen gaat bieden. Het terugwinnen van fosfaat uit dierlijke mest kan een enorme bijdrage gaan leveren aan de circulaire economie.”

De Europese Commissie staat het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger echter nog niet toe. Om de Europese Commissie te overtuigen dat deze beperking moet worden opgeheven heeft Jan Huitema (VVD-Europarlementariër) de Europese Landbouwcommissie uitgenodigd om de ontwikkelingen in Nederland met eigen ogen te komen bekijken. Dit bezoek staat gepland voor maart 2016.

Uitleg door Kees de Koning tijdens rondleiding

Voerbakken in de nieuwe stal t.b.v. onderzoek

De nieuwe melkstal

De huidige stal
 Diervriendelijke roosters

Waterpartij met neofyten filter

Afsluiting van het werkbezoek
 

 

 

Publicatiedatum: 5 februari 2016