Tom van Mourik waarnemend burgemeester Smallingerland

De heer Tom van Mourik is vanmiddag door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland. De benoeming gaat in op 15 juli 2017. Tot die datum is de heer Van Mourik (60, VVD) waarnemend burgemeester van de gemeente Menameradiel.

De benoeming geldt voor een periode van minimaal anderhalf jaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar start de procedure voor de Kroonbenoemde burgemeester.

De commissaris heeft zich bij zijn zoektocht laten leiden door een profiel dat opgesteld is door de gemeenteraad van Smallingerland. Hij heeft een tweetal keren mogen overleggen met een delegatie uit de gemeenteraad en vervolgens één passende kandidaat voorgedragen. De raadsdelegatie heeft hier positief op gereageerd.

De heer Brok gaat snel in overleg met de raad van Menameradiel om daar tot een nieuwe waarnemer te komen. De gemeente Menameradiel is volledig klaar voor de fusie op 1 januari met Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradiel tot de gemeente Waadhoeke. Vandaar dat het volgens de heer Brok ook mogelijk is dat de heer Van Mourik de overstap kan maken. De in Leeuwarden woonachtige Van Mourik was in afwachting van de fusie sinds 2012 waarnemend burgemeester van Menameradiel.

De post in Smallingerland kwam per 15 juli vrij nadat burgemeester Tjeerd van Bekkum aangaf vanaf die datum aan de slag te gaan als directeur van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. De heer Van Bekkum was vijf jaar burgemeester van Smallingerland. De Koning heeft hem deze week eervol ontslag verleend.

De heer Van Mourik was eerder onder meer wethouder in de gemeenten Vlieland en Leeuwarden. Ook was hij vijf jaar fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten.

Publicatiedatum: 6 juli 2017