Tweede Kamerleden VVD en lijsttrekker VVD Fryslân op werkbezoek bij Holwerd aan zee

De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries (wadden), Betty de Boer (havens, zee- en binnenvaart) en Barbara Visser (water)  hebben vanochtend samen met Klaas Kielstra, (lijsttrekker voor de VVD Fryslân) en VVD Dongeradeel een werkbezoek gebracht aan het project Holwerd aan Zee.
 
De initiatiefnemers van Holwerd aan Zee hebben het plan gepresenteerd aan de aanwezigen. Basis van het plan is een doorbraak in de zeedijk om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Dit kan economische kansen met zich meebrengen en voor een impuls zorgen voor dit gebied. Door Holwerd aan Zee als nieuwe Waddenpoort, worden verbindingen met het achterland hersteld en ontstaan nieuwe verbindingen naar de prachtige dorpjes in de regio. Hierdoor kunnen nieuwe toeristisch-recreatieve kansen voor het gebied ontstaan, en dus ook nieuwe banen voor dit gebied. 
 
VVD-lijsttrekker Klaas Kielstra: “Goed om te zien hoe met veel inzet en enthousiasme wordt gewerkt aan dit project. De VVD is ook enthousiast over het project. De VVD zou de komende tijd wel graag ook een financiële uitwerking van het project zien en een eventuele fasering.”
 
VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Mooi dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving én ook denken in mogelijkheden. Het project kan een kans zijn voor deze mooie regio. Belangrijk is dan wel dat er ook marktpartijen bij betrokken worden en er brood in zien.”
 
Het Noordoosten van Fryslân heeft te kampen met krimp. De werkgelegenheid trekt naar de steden en de gevolgen hiervan zijn oplopende werkloosheid in dit gebied en versobering van leefbaarheid. De projectgroep probeert deze negatieve spiraal te doorbreken.
Publicatiedatum: 8 maart 2015