Uitnodiging bijeenkomst seniorennetwerk

Op 27 oktober a.s. is er weer Seniorennetwerk Fryslân.

Voor de pauze zullen Harry Bevers en Marcel Visser iets gaan vertellen op welke wijze Leeuwarden het welzijnsbeleid aanpakt incl. de WMO.

Aandachtsvelden zullen o.a. zijn:

- indicatie

- inhuur thuiszorg

- PGB

- wonen en zorg

- sociale wijkteams

Na de pauze valt er een boel te vertellen over de

- partijvernieuwing

- het partijcongres

- het flitscongres pensioenen tijdens de verkiezingspartijraad op 12 december a.s.

Partijvernieuwing

Op 12 oktober komt het Hoofdbestuur naar Tolbert: http://www.vvd.nl/nieuws/502/we-gooien-de-luiken-open#lezen

Pensioenen

Ook nog even de aandacht voor de recente moties van Helma Lodders in het pensioendebat. Altijd goed te weten dat de VVd opkomt voor pensioengerechtigden.

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/Gewijzigde_motie_van_het_lid_Lodders_c.s._(t.v.v._32043_nr._270).pdf

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/Gewijzigde_motie_van_de_leden_Schouten_en_Vermeij_(t.v.v._32043_nr.274_).pdf

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/_van_de_leden_Lodders_en_Vermeij_over_shoprecht_bij_het_tweede_aankoopmoment_van_de_pensioenknip.pdf

Introducés welkom !!

Publicatiedatum: 9 oktober 2015