Universitair onderwijs terug in Fryslân!

De VVD is blij dat er na zo’n 175 jaar weer universitair onderwijs genoten kan worden in Fryslân. Een brede meerderheid in Provinciale Staten heeft ingestemd met een bijdrage van een kleine 18 miljoen euro voor de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden. Campus Fryslân zal bestaan uit een university college met een 3-jarige bacheloropleiding, een mastercollege met 10 masterprogramma's en een graduate school. Deze bijzondere faculteit i.o. moet in 5 tot 7 jaar uitgroeien tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi.

De VVD verwacht dat Campus Fryslân een economische stimulans zal betekenen voor Fryslân. Zo zal de komst van de campus een positief effect op de groei van de werkgelegenheid kunnen hebben en zal door de toename van het aantal hoger opgeleiden in Fryslân de regio meer kans krijgen om hoogwaardige, kennisintensieve werkgelegenheid te behouden of te creëren. Dit zal ook het vestigingsklimaat ten goede komen. Immers, voor internationaal opererende bedrijven is de nabijheid van een universiteit in toenemende mate een pre. Tot slot draagt de toename van het aantal studenten en medewerkers van de campus ook bij aan de directe economische ontwikkeling, onder meer door hogere consumptieve bestedingen in de stad.

Voor het slagen van Rug/CF is het wat de VVD betreft van belang dat er een goed bachelor programma komt en dat er actuele en moderne masters aangeboden worden, die aansluiten bij de huidige wensen van de studenten en het bedrijfsleven. Uiteraard moet hierbij worden aangesloten op de hotspots (agro/dairy, watertechnologie, high tech maakindustrie en toerisme & recreatie) zoals we die kennen in Fryslân. Maar beperk het niet alleen tot de hotspots. Het is zaak dat de elfde faculteit een helder profiel ontwikkelt: een profiel waarvoor studenten en promovendi naar Leeuwarden komen. Dan moet je onderscheidend zijn. Zo zou de VVD graag zien dat met de komst van de elfde faculteit in Leeuwarden er een master Digital Safety komt. Deze master zou mooi aansluiten bij de reeds bestaande opleiding Cyber Safety van de Thorbecke Academie. Ook een master ondernemerschap ziet de VVD wel zitten. We denken dat het start-up klimaat in Friesland hierdoor een impuls kan krijgen. Innovatieve, startende ondernemingen die in een mum van tijd kunnen uitgroeien tot grote ondernemingen, oftewel de verborgen kracht van de economie.

Wat betreft huisvesting van Campus Fryslân hoopt de VVD dat de elfde faculteit een prominente plek met allure in het centrum krijgt dat past bij de functie van de instelling. De keuze van de huisvesting moet wat de VVD betreft bijdragen aan de ambities van Leeuwarden om de binnenstad nog meer levendigheid en uitstraling te geven. Daarnaast staat of valt veel (zo niet alles) met de aantrekkelijkheid voor de aankomende studenten. Studenten willen niet alleen studeren om later een leuke en goede baan te krijgen, maar willen ook daar gaan studeren waar het leuk is.

Publicatiedatum: 17 december 2015