NRK-1

Veel bestuurlijke drukte en weinig zicht op resultaten bij provinciale innovatiesubsidies

NRK-1

Bestuurlijke drukte, gebrek aan transparantie en het ontbreken van heldere rapportage bij gesubsidieerde projecten zijn enkele conclusies die de Noordelijk Rekenkamer in het rapport ‘Naar een noordelijke kenniseconomie' heeft getrokken. De uitkomst is dat projecten niet binnen de afgesproken termijn worden gehaald en werkgelegenheidseffecten doorgaans ver achterblijven bij de verwachtingen.

Het baart de VVD zorgen dat de provincie miljoenen investeert in plannen over de uitvoering waarvan te rooskleurig verslag wordt gedaan. Met name ook de deelconclusie dat in voortgangsrapportages vooral aan successen wordt gerefereerd en mislukte projecten zelden worden vermeld is onwenselijk en doet afbreuk aan de controlerende taak die Provinciale Staten hebben. Ook zet de VVD grote vraagtekens bij het feit dat het voor de Noordelijke Rekenkamer moeilijk was om zicht te krijgen op de middelen die zijn besteed aan de clusters.

De VVD wil het rapport van de Rekenkamer zo snel mogelijk bespreken in de commissie.

Media:

Omrop Fryslan --> Steaten kritysk oer SNN-stipe

Publicatiedatum: 12 juni 2013