Toekomst-Pensioenstelsel-1

Verdiepingssessie over het nieuwe pensioenstelsel

Toekomst-Pensioenstelsel-1

Op 12 december 2015 werd in Wageningen druk gediscussieerd over de randvoorwaarden voor een toekomstig pensioenstelsel. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals de invloed van Europa op ons Nederlands pensioenstelsel met een toelichting door Cora van Nieuwenhuizen (Europarlementariër van de liberale Alde fractie). Ook werd er gesproken over de keuze tussen het wel of niet verplicht stellen van een zekere spaarverplichting en de wijze waarop de solidariteit geborgd moet worden, tussen generaties enerzijds en anderzijds hen die door omstandigheden geen pensioen hebben kunnen opbouwen. Daarbij werd door Helma Lodders de huidige situatie nog eens toegelicht.

Het seniorennetwerk heeft afgelopen jaar de meningen gepeild van haar eigen achterban maar ook de opvattingen van de partijcommissie Pensioenen en het Platform Inhoudelijke Verdieping gehoord.

Ook de JOVD heeft zowel op het senioren netwerkcongres als nu bij de laatste sessie haar mening gegeven over de juiste randvoorwaarden. Alle inbreng wordt nu verwerkt in een aantal aanbevelingen die deze maand overhandigd gaan worden aan de partijvoorzitter Henry Keizer en aan Jan Anthonie Bruijn , de voorzitter van de Commissie voor het Verkiezingsprogramma.

Publicatiedatum: 6 januari 2016