Verkiezingsprogramma VVD Fryslân Waterschap

Voor nu, voor later (1)

Wetter foar no en letter

 

Het lijkt in Fryslân vanzelfsprekend dat water altijd voorradig is, maar deze zekerheid wordt op de proef gesteld. Er zijn veel mensen die een belang hebben bij schoon water, vaarwater, gebruikswater, besproeiwater natuurwater, zwem- en viswater. Dit heeft grote impact op het te voeren beleid en het begrip van inwoners en ondernemers voor maatregelen die in het algemeen belang dienen te worden genomen. Daarom is regie en heldere communicatie en afstemming met overheden, inwoners en (agrarische) bedrijven van het Wetterskip belangrijker dan ooit.

Eltse drop telt!

De gevolgen van droogte en extreme stortbuien hebben een grote invloed op de systemen die waterschappen van oudsher beheren. VVD Fryslân wil aan de slag om keuzes op basis van water en bodem te maken. Van terrein beherende organisaties, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars verwachten wij dat ze meer aandacht besteden aan waterafvoer en waterberging op hun terreinen.

 

Lees hier het verkiezingsprogramma van VVD Fryslân voor de Waterschapsverkiezingen. 

Publicatiedatum: 20 februari 2023