home-61-690x350-c-default

Verkiezingsprogramma VVD Wetterskip Fryslan

home-61-690x350-c-default

Waterschappen vormen een functionele bestuurslaag die zich al eeuwenlang bezighoudt met één taak: goedwaterbeheer. In de afgelopen decennia is een efficiencyslag gemaakt waarbij het aantal waterschappen van 2500 in 1950 is teruggebracht tot 24 (stand 1 januari 2014). Voor de VVD is verdere schaalvergroting van het Wetterskip niet aan de orde. Verdergaande samenwerking met andere waterschappen en ketenpartners juicht de VVD toe.

Fryslân en het Westerkwartier in Groningen zijn waterrijke gebieden. De Friese meren, de kanalen, het IJssel-meer en de Waddenzee karakteriseren ons waterlandschap. In Nederland weten we hoe het land beschermd moet worden tegen wateroverlast. De afgelopen paar zomers hebben ons geleerd dat we ook over het gebruik van water in droge perioden moeten nadenken. Het (oppervlakte)water heeft in Fryslân belangrijke functies, zoals scheepvaart, drinkwater, koel- en proceswater, visserij, zwemwater en natuur. Waterschappen moeten rekening houden met klimaatontwikkelingen. Waterschappen moeten ook zorgen voor een duurzaam water-beheer. Voor nu en in de toekomst.

Klik hier voor het hele verkiezingsprogramma van de VVD voor het Wetterskip

Publicatiedatum: 29 januari 2015