Volledige drempelverwijdering vaargeul De Boontjes in 2012

De VVD Fryslân heeft in oktober jl. vragen gesteld over de vaargeul De Boontjes. In april 2011 was nog gezegd dat alles conform afspraak in 2011 zou worden gerealiseerd. De VVD Fryslân wilde dat de drempels vlak buiten de haven van Harlingen zo snel mogelijk verwijderd zouden worden. De VVD Fryslân wilde graag dat dit met voorrang werd aangepakt.

In de antwoorden op de vragen heeft het college van GS aangegeven in 2012 een volledige drempelverwijdering te realiseren. Dit is recentelijk afgesproken in overleg met natuurinstanties. Eerder was de verwachting dat hun bezwaren tegen de vergunningenprocedures groot waren vanwege compensatie van andere belangen. Dit is nu niet meer het geval. Ook is afgesproken om een intentieverklaring tussen provincie en belangenpartijen op te stellen waarin de afspraken worden vastgelegd.

Antwoorden vragen vaargeul De Boontjes >>>

Omrop Fryslan: Bliid mei beslût Boontjes >>>

Publicatiedatum: 22 december 2011