Voorjaarsbijeenkomst Bestuurdersvereniging

Op 11 april jongstleden organiseerde de Bestuurdersvereniging de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Zo kort na de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur werd door de voorzitter eerst stil gestaan bij de resultaten. Klaas Kielstra, lijsttrekker tijdens de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten, gaf vervolgens een toelichting op de stand van zaken van de onderhandelingen over een nieuw college voor Gedeputeerde Staten. Het laat zich aanzien dat voor het eerst in acht jaar de VVD weer deel gaat uitmaken van dit college.

Hierna kwam het hoofdonderwerp Integriteit aan de orde. Het thema werd ingeleid door Willibrord van Beek. In het dagelijkse leven is de heer van Beek Commissaris van de Koning in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst was de heer van Beek in zijn functie als lid van de permanente partijcommissie voor integriteit.

De commissie bewaakt de integriteit binnen de partij, adviseert het hoofdbestuur, beantwoordt vragen over dilemma’s en verricht onderzoek naar vermeende schendingen. De commissie rapporteert aan de aandragers, en die beslissen over eventuele openbaarheid. De commissie beperkt zich tot het verenigingsrechtelijke, en houdt zich dus niet bezig met strafzaken, arbeidsrechtelijke geschillen, bestuursrechtelijke beroepen en dergelijke. Naast een uitleg over de commissie sprak Van Beek ook nog over het belang van het screenen van toekomstig bestuurders en over de rol van de media.

Na de pauze volgde een spervuur van vragen over diverse casus en onderwerpen die annex zijn aan integriteit. Hierbij bleek dat integriteit geen absoluut begrip is en een onderwerp is, dat om constante aandacht vraagt.

 

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="1683,1685,1684"]

Publicatiedatum: 14 april 2015