Voorkom krimp door steun aan bedrijven

Hallum heeft een luxeprobleem. Waar rondom in Fryslân dorpen te kampen hebben met leegstand en vertrekkende bedrijven, zijn er in Hallum internationaal opererende bedrijven die willen uitbreiden maar tegen de grenzen van het industrieterrein aanlopen en daardoor gedwongen worden te vertrekken. Pareltjes van bedrijven waar Fryslân trots op kan zijn.

Op het bedrijventerrein Hallum-West werken meer dan 800 mensen. En volgens de rekenmodule VNO-NCW levert dit aan indirecte werkgelegenheid ook nog eens 1600 banen op. De bedrijven willen uitbreiden, het liefst in Hallum waar hun wortels liggen. Geweldig! Koesteren moet je zulke ondernemers. Maar voor die uitbreiding is het nodig dat het bedrijventerrein wordt uitgebreid. Er staan nu huizen aan de westkant van Hallum die binnen de grenzen van geur en geluidsoverlast liggen. Een oplossing is de huizen opkopen en een gedeelte slopen en een gedeelte bedrijfswoningen- en/of panden van maken.

De bewoners moeten uiteraard schadeloos gesteld worden. En behalve dat het geld moet kosten, is ook draagvlak onder de bevolking een pre. De meeste bewoners zien het nut van uitbreiding van het industrieterrein wel in. Dan blijft over het geld. Ferwerderadiel is als gemeente hierbij als eerste aan zet. Die zegt daar het geld niet voor te hebben, dat wil zeggen het heeft niet de eerste prioriteit.

Dat laatste punt, industrieterrein niet eerste prioriteit voor Ferwerderadiel, is waar de VVD en PvdA Statenfracties in Fryslân zich zorgen over maken. De provincie stopt veel geld in het tegengaan of in de gevolgen van krimp. We maken geld vrij voor het ontwikkelen en aanjagen van de regionale economie. Hier zijn bedrijven die willen investeren in Hallum. Dit heeft een positief effect op de regionale werkgelegenheid voor Noord-Fryslân.

Deze bedrijven gáán uitbreiden, kunnen ze het niet bij Hallum dan dreigt dat zij hun heil zoeken in plaatsen dichterbij hun opdrachtgevers buiten Fryslân. Er zijn daar gemeenten die graag deze bedrijven binnenhalen en daarvoor wel een tegemoetkoming in grondprijs willen bieden. De geplande investering van 75 miljoen dreigt dan buiten Fryslân te vallen.

Hoewel het in eerste instantie dus een gemeentelijk probleem is, is die voor het Noorden van Fryslân wel zo belangrijk dat wij vinden dat de provincie zich hier mee moet bemoeien. En als het nodig is de beurs te trekken, daar positief tegenover staan en de mogelijkheden te onderzoeken.

In Provinciale Staten heeft de VVD mondelinge vragen over de kwestie gesteld aan de gedeputeerde. In haar antwoord gaf de gedeputeerde aan de zorg omtrent het industrieterrein Hallum-West te delen. ‘Deze economische motor mag niet vast mag komen te lopen', aldus gedeputeerde Poepjes. Bij de kadernota zal er een duidelijke analyse van het probleem komen waarbij ook een financieel voorstel aan PS zal worden voorgelegd.

De PvdA en VVD zullen deze voorstellen afwachten, maar zullen zeker blijven pleiten voor een toekomstbestendige oplossing voor de bedrijvigheid in Hallum. Want 800 directe banen laat je niet op de tocht staan!

VVD - Otto van der Galien
PvdA - Jornt Ozenga

 

Bron: Te Gast (Leeuwarder Courant) 30 april 2013

Publicatiedatum: 1 mei 2013