Vooruitlopend al investeren in brugbediening Warten

De VVD heeft in april al aangegeven ingenomen te zijn met het voorstel brug- en sluitbediening van GS. Nu wordt Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met een bijzondere situatie die zich voor doet in Warten.

De bediening van de provinciale brug verplaatst naar de gemeentelijk brug maar het principe blijft gelijk. De VVD kan instemmen met deze praktische oplossing, die vooral in het belang van de toerist is.

"Complimenten voor het college en als VVD kunnen we hier prima mee uit de voeten", aldus VVD-Statenlid Franke Doting.

Publicatiedatum: 19 oktober 2012