Vraagtekens bij VVD over klimaatpolitiek bij KH18

Tijdens het vragenuurtje van Provinciale Staten heeft VVD-Statenlid Avine Fokkens vragen gesteld over de ontwikkelingen bij Culturele Hoofdstad. Hieronder haar bijdrage.

In oktober jongstleden viel in de Volkskrant te lezen dat de gemeente Leeuwarden samen met Urgenda van plan is om een mooi feestje van Culturele Hoofdstad te maken door onder andere Fryslân in 2018 voor een periode van twee weken fossielvrij te maken: iedereen in de provincie kan zich dan alleen nog met niet-fossiele brandstoffen voortbewegen: oftewel in zonneboten, elektrische auto’s of bussen op groen gas naar het werk. De benenwagen en de fiets daargelaten.

Daarnaast viel in de Leeuwarder Courant van 16 november jongstleden te lezen dat klimaatpolitiek onderdeel zal worden van Culturele Hoofdstad. Meer in het bijzonder: de afkeer van fossiele brandstoffen zal een van de ondertonen worden van Culturele Hoofdstad. Mevrouw Minnesma, directeur van Urgenda, wordt co-producer van het bijzondere onderdeel Energy Now van Culturele Hoofdstad.

Vooropgesteld, ook de VVD is voorstander van duurzaamheid. Niet voor niets hebben wij hiervoor aandacht gevraagd bij de vaststelling van zowel het coalitieakkoord, de uitvoeringsagenda als de begroting. Tegelijkertijd vindt de VVD dat schoenmakers zich bij hun leest moeten houden. De VVD heeft bij herhaling aangegeven dat Culturele Hoofdstad voor alle inwoners van Friesland een cultureel feest moet zijn én dat de happening ook economisch gezien blijvende effecten moet hebben. In dat kader wil de VVD graag de navolgende vragen stellen naar aanleiding van bovenstaande krantenberichten.

Naar aanleiding van bovenstaande berichten heeft de VVD de volgende vragen:

1.      Hoe beoordeelt het college van Gedeputeerde Staten de in de aangehaalde krantenartikelen geschetste visie in relatie tot Culturele Hoofdstad?
2.      De VVD heeft begrepen dat mevrouw Minnesma ook aanblijft als directeur van Urgenda gedurende haar co-producerschap. Als dat juist is, is Gedeputeerde Staten dan ook van mening dat het risico op belangenverstelling tussen de doelstellingen van Urgenda en het programma van Culturele Hoofdstad groot zal zijn? Zo nee, waarom niet?
3.      Met de uitspraken van mevrouw Minnesma over de afkeer van fossiele brandstoffen en de eerdere uitspraken van de gemeente Leeuwarden over het twee weken fossielvrij maken van Fryslân, lijkt het Energy Now project te verworden tot een politiek gedreven programmaonderdeel van Culturele Hoofdstad. Bent u het als hoofdsponsor van Culturele Hoofdstad ook met de VVD eens dat Culturele Hoofdstad gevrijwaard dient te blijven van politieke invloeden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kan en wil het college van Gedeputeerde Staten aan deze situatie doen?
4.      In hoeverre vindt het college dat inwoners van Fryslân door Culturele Hoofdstad opgelegd kunnen krijgen dat zij gedurende twee weken zich fossielvrij moeten voortbewegen in Fryslân? Oftrewel: in hoeverre kunnen inwoners van Fryslân beknot worden in hun vrijheden door Culturele Hoofdstad?
5.      Hoe verhoudt de verplichting om gedurende twee weken alleen fossielvrij verkeer in Fryslân toe te staan, zich tot de doelstelling om met Culturele Hoofdstad zoveel mogelijk bezoekers naar Fryslân te laten komen?
6.     Wat is volgens het college het verband tussen cultuur en de afkeer van fossiele brandstof?
Publicatiedatum: 25 november 2015